Карбон та його сполуки

Додано: 24 лютого
Предмет: Хімія, 11 клас
Копія з тесту: Карбон та його сполуки
Тест виконано: 23 рази
22 запитання
Запитання 1

Вкажіть розміщення Карбону у періодичній системі

варіанти відповідей

4-ий період, ІV група, головна підгрупа

2-ий період, ІV група, головна підгрупа

2-ий період, ІV група,побічна підгрупа

2-ий період, ІІ група, головна підгрупа

Запитання 2

Укажіть електронну формулу атома Карбону в збудженому стані

варіанти відповідей

1s22s22p12d1

1s22s22p3

1s22s12p3

1s22s2

Запитання 3

Укажіть, яку будову має алмаз

варіанти відповідей

молекулярну

йонну

металічну

атомну

Запитання 4

Позначте алотропні форми Карбону

варіанти відповідей

мармур та вапняк

графіт та карбін

графіт та крейда

скло та кришталь

Запитання 5

Вкажіть алотропну модифікацію Карбону, що є електропровідною

варіанти відповідей

графіт

алмаз

карбін

фулерен

Запитання 6

Вкажіть ступінь окиснення атома Карбону в натрій карбонаті

варіанти відповідей

+1

+2

+3

+4

Запитання 7

Вкажіть формулу речовини "чадний газ"

варіанти відповідей

СН4

СО

СО2

СОСl2

Запитання 8

Вкажіть назву "харчової соди" за систематичною номенклатурою

варіанти відповідей

натрій карбонат

калій карбонат

кальцій гідрогенкарбонат

натрій гідрогенкарбонат

Запитання 9

Вкажіть забарвлення лакмусу в розчині карбонатної кислоти

варіанти відповідей

червоне

синє

малинове

фіолетове

Запитання 10

Вкажіть формулу газу, що виділяється при взаємодії розбавленої сульфатної кислоти з барій карбонатом

варіанти відповідей

SO2

NH3

CO

CO2

Запитання 11

Вкажіть речовину, що взаємодіє з карбон (ІV) оксидом

варіанти відповідей

H2SO4

KOH

CO

P2O5

Запитання 12

Виберіть реактив для виявлення карбонат-іонів

варіанти відповідей

розчин барій хлориду

хлоридна кислота

розчин аргентум нітрату

розчин натрій гідроксиду

Запитання 13

Позначте речовину (речовини), за допомогою якої (яких), можна перетворити кальцій карбонат у кальцій гідрогенкарбонат

варіанти відповідей

CO2 + H2O

CO + H2O

Ca(OH)2

HCl

Запитання 14

Вкажіть формулу сполуки, що зумовлює виникнення парникового ефекту

варіанти відповідей

СО

СН4

СО2

N2

Запитання 15

Вкажіть властивості карбон (ІV) оксиду

варіанти відповідей

газ без запаху

легший за повітря

під час розчинення у воді утворює кислоту

не розчиняється у воді

під час розчинення у воді утворює луг

Запитання 16

Вкажіть речовини, які взаємодіють з карбон (ІV) оксидом

варіанти відповідей

Ca(OH)2

H3PO4

BaO

SO2

HCl

Запитання 17

Вкажіть елементи, що мають меншу електронегативність ніж Карбон

варіанти відповідей

Оксиген

Хлор

Силіцій

Бор

Сульфур

Запитання 18

Виберіть продукти термічного розкладання натрій гідрогенкарбонату, які пропущені у схемі :

NaHCO3 → ... + ... + H2O

варіанти відповідей

Na2CO3

Na2O

CO2

CO

NaOH

Запитання 19

Проаналізуйте твердження й укажіть, чи є поміж них правильні.

І. Карбон (ІV) оксид у лабораторії отримують термічним розкладом кальцій карбонату.

ІІ. Для лабораторних дослідів карбон (ІV) оксид отримують під час нагрівання амоній карбонату.

варіанти відповідей

правильне лише І

правильне лише ІІ

обидва правильні

немає правильних

Запитання 20

Здатність поглинати гази або розчинні речовини, утримуючи на своїй поверхності, називається:

варіанти відповідей

адинезія

адсорбція

акліматизація

абстракція

ароматизація

аліфатичність

Запитання 21

Виберіть правильне твердження.

Під час хімічної реакції, що відбувається за схемою С + О2 → СО2

атом Карбону:

варіанти відповідей

віддає 2 електрони і відновлюється

віддає 4 електрони і окиснюється

отримує 4 електрони і відновлюється

отримує 4 електрони і окиснюється

Запитання 22

В якому об’ємному відношенні потрібно змішати азот і карбон (ІV) оксид, щоб одержати 1 л газової суміші з відносною густиною за неоном 2

варіанти відповідей

1:1

1:2

1:3

1:4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест