Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини

Додано: 19 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
10 запитань
Запитання 1

Якою буквою позначають кількість теплоти?

варіанти відповідей

Q

F

C

T

Запитання 2

Питома теплоємність води 4200 Дж/кг*°С. Оберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Для нагрівання води масою 1 кг на 4200°С потрібна кількість теплоти, що дорівнює 1 Дж.

Для нагрівання води масою 1 кг на 1°С потрібна кількість теплоти, що дорівнює 4200 Дж.

Для нагрівання води масою 4200 кг на 1°С потрібна кількість теплоти, що дорівнює 1 Дж.


Для нагрівання води масою 1 г на 1°С потрібна кількість теплоти, що дорівнює 4200 Дж.

Запитання 3

Чому дорівнює питома теплоємність невідомої речовини, якщо пробірка масою 4 г, нагріваючись на 100 °С, отримала 400 Дж енергії?

варіанти відповідей

800 Дж /кг·°С

1к Дж /кг·°С

160кДж /кг·°С

4к Дж /кг·°С

Запитання 4

Яка кількість теплоти виділиться при охолодженні латунної деталі масою 2 кг на 100 °С, якщо питома теплоємність латуні 400 Дж /кг·°С?

варіанти відповідей

80 кДж

80 Дж

20к Дж

200 Дж

Запитання 5

Золотий брусок масою 20 г нагрівся на 10 °С. Яка кількість теплоти передана бруску, якщо питома теплоємність золота 130 Дж/кг*С? 

варіанти відповідей

26 Дж

260 Дж

26 кДж

2,6 кДж

Запитання 6

На однакових пальниках в однакових посудинах нагрівають воду та олію однакової маси протягом одного і того ж часу. Температура якої речовини підвищиться на більшу кількість градусів? 

варіанти відповідей

Води

Олії

Температури води та олії зміняться однаково

Визначити неможливо

Запитання 7

Питому теплоємність можна знайти за формулою:

варіанти відповідей

Q=cmΔt

c=mΔt/Q

Q=Δt/mQ

c=Q/mΔt

Запитання 8

Вид теплопередачі (теплообміну), в якому енергія переноситься струменями газу, або рідини, називається...

варіанти відповідей

теплопровідність

випромінювання

поглинанням

конвекцією

Запитання 9

Змішали 150 г кип'ятку з 200 г води, взятої при температурі 25 0С. Якою буде температура води в посудині після змішування ?

варіанти відповідей

660С

750С

570С

420С

Запитання 10

На скільки градусів охолоне золоте кільце масою 5 г, зняте з пальця, якщо при цьому виділиться 2,6 Дж теплової енергії?

варіанти відповідей

4°С

10°С

1°С

5°С

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест