Контрольна робота № 1 з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»

7 запитань
Запитання 1

Як називається та частина внутрішньої енергії, яку тіло одержує чи втрачає при теплопередачі?

варіанти відповідей

Температура

Кількість теплоти

Поглинання

Конвекція

Запитання 2

Питома теплоємність речовини вимірюється 

варіанти відповідей

Дж

Дж/кг⋅0С

Дж⋅кг/0С

Запитання 3

Як зміниться об'єм повітряної кульки, якщо її винести з теплої кімнати на мороз? 

варіанти відповідей

Об'єм повітряної кульки зменшиться

Об'єм повітряної кульки збільшиться

Об'єм повітряної кульки залишиться незмінним. 

Запитання 4

Що визначає внутрішню енергію тіла?

варіанти відповідей

Швидкість руху й маса тіла

Енергія хаотичного руху частинок, із яких складається фізичне тіло

Енергія взаємодії частинок, із яких складається тіло

Енергія хаотичного руху частинок і енергія їхньої взаємодії.

Запитання 5

Яка кількість теплоти потрібна для нагрівання сталевої деталі масою 200 г від 35 до 1235 °С? Розв'язання задачі надіслати вчителю

варіанти відповідей

12 кДж

120 кДж

1,2 кДж

Запитання 6

Воду якої маси можна нагріти від 5 до 60 °С, надавши їй кількість теплоти 5 МДж? Розв'язання задачі надіслати вчителю.

варіанти відповідей

≈ 21,65 кг

≈ 21 кг

≈ 2,2 кг

Запитання 7

У воду масою 5 кг, взяту при температурі 7 °С, поклали шматок заліза, нагрітий до 540 °С. Визначте масу заліза, якщо температура суміші стала дорівнювати 40 °С. Розв'язання задачі надіслати вчителю.

варіанти відповідей

≈ 2 кг

≈ 4 кг

≈ 3 кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест