Кількість теплоти. Тепловий баланс

Додано: 12 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
23 запитання
Запитання 1

Якою буквою позначають кількість теплоти?

варіанти відповідей

Q

c

m

t

Запитання 2

Питома теплоємність води 4200 Дж/кг*°С. Оберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Для нагрівання води масою 1 кг на 4200°С потрібна кількість теплоти, що дорівнює 1 Дж.

Для нагрівання води масою 4200 кг на 1°С потрібна кількість теплоти, що дорівнює 1 Дж.

Для нагрівання води масою 1 кг на 1°С потрібна кількість теплоти, що дорівнює 4200 Дж.

Запитання 3

Чому дорівнює питома теплоємність невідомої речовини, якщо пробірка масою 5 г, нагріваючись на 100 °С, отримала 400 Дж енергії?

варіанти відповідей

80 Дж /кг·°С

8 Дж /кг·°С

800 мДж /кг·°С

800 Дж /кг·°С

Запитання 4

У процесі загартування в масло опустили розпечену сталеву деталь, при цьому внутрішня енергія деталі зменшилася на 100 кДж. Яка кількість теплоти отримало масло?

варіанти відповідей

100 Дж

100 мДж

100 кДж

100 МДж

Запитання 5

Яка кількість теплоти виділиться при охолодженні латунної деталі масою 2 кг на 100 °С, якщо питома теплоємність латуні 400?

варіанти відповідей

80 кДж

80 Дж

80 мДж

80 МДж

Запитання 6

Золотий брусок масою 20 г нагрівся на 10 °С. Яка кількість теплоти передана бруску, якщо питома теплоємність золота 130? 

варіанти відповідей

52 Дж

26 Дж

78 Дж

104 Дж

Запитання 7

На однакових пальниках в однакових посудинах нагрівають воду та олію однакової маси протягом одного і того ж часу. Температура якої речовини підвищиться на більшу кількість градусів? 

варіанти відповідей

Води

Олії

Температури води та олії зміняться однаково

Запитання 8

Питому теплоємність можна знайти за формулою:

варіанти відповідей

Q=cmΔt

c=Q/mΔt

c=mΔt/Q

Q=Δt/mQ

Запитання 9

Одиниця питомої теплоємності

варіанти відповідей

Дж

Дж/кг

кг 0С/Дж

Дж/кг0С

Запитання 10

Чому в системах опалення будинків використовують воду

варіанти відповідей

тому що вона швидко нагрівається

тому що вона має велику питому теплоємність

тому що вона швидко охолоджується

тому що вона має малу питому теплоємність

Запитання 11

Теплообмін - це

варіанти відповідей

процес зміни зовнішньої енергії тіла без виконання роботи

процес зміни зовнішньої енергії тіла з виконанням певної роботи

процес зміни внутрішньої енергії тіла без виконання роботи

Запитання 12

Вид теплопередачі, в ході якого енергія передається за допомогою променів, називається

варіанти відповідей

конвекція

випромінювання

теплопровідність

Запитання 13

Питому теплоємність речовини позначають

варіанти відповідей

m

c

t

Q

Запитання 14

Питома теплоємність речовини - це фізична величина, що ..

варіанти відповідей

характеризує речовину і чисельно дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати речовині масою 1 кг, щоб нагріти її на 2*С

характеризує речовину і чисельно більша кількості теплоти, яку необхідно передати речовині масою 1 кг, щоб нагріти її на 1*С

характеризує речовину і чисельно менша кількості теплоти, яку необхідно передати речовині масою 1 кг, щоб нагріти її на 1*С

характеризує речовину і чисельно дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати речовині масою 1 кг, щоб нагріти її на 1*С

Запитання 15

На скільки градусів нагріється 1 кг води при отриманні 210 ​​кДж теплоти?

варіанти відповідей

На 50 °С

На 60 °С

На 70 °С

На 80 °С

Запитання 16

На однакових пальниках в однакових посудинах нагрівають воду і олію однакової маси на таку саму кількість градусів. Яку посудину потрібно нагрівати більше часу? 

варіанти відповідей

Час нагрівання однаковий

Посудину з олією

Посудину з водою

Запитання 17

У гарячу воду опустили холодний металевий циліндр. При цьому внутрішня енергія циліндра збільшилася на 500 Дж. На скільки зменшилася внутрішня енергія води? 

варіанти відповідей

На 500 Дж

На 50 Дж

На 500 кДж

На 500 мДж

Запитання 18

У склянку налили гарячий чай. Яким способом здійснюється теплообмін між чаєм і стінками склянки?

варіанти відповідей

Конвекція

Теплопровідність

Випромінювання

Запитання 19

Вид теплопередачі (теплообміну), в якому енергія переноситься струменями газу, або рідини, називається...

варіанти відповідей

 теплопровідність

 поглинанням

випромінювання

 конвекцією

Запитання 20

На нагрівання 5 кг заліза на 20 0С витрачено таку ж кількість теплоти, як і для нагрівання 2 кг води на 5,5 0С. Яка, за даними експерименту, питома теплоємність заліза ?

варіанти відповідей

460 Дж/кг0С

 470 Дж/кг0С

462 Дж/кг0С

485 Дж/кг0С

Запитання 21

Змішали 150 г кип'ятку з 200 г води, взятої при температурі 25 0С. Якою буде температура води в посудині після змішування ?

варіанти відповідей

 5,7 0С

55 0С

54 0С

57 0С

Запитання 22

Температуру якого тіла показує термометр?

варіанти відповідей

будь-якого

тіла, температуру якого вимірюють

власну температуру

все залежить від ситуації.

Запитання 23

На скільки градусів охолоне золоте кільце масою 2 г, зняте з пальця, якщо при цьому виділиться 2,6 Дж енергії?

варіанти відповідей

 на 2 °С   

на 10 °С

 на 5 °С    

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест