Механічна енергія.

Додано: 11 квітня 2020
Предмет: Фізика, 7 клас
Копія з тесту: Кінетична енергія.
Тест виконано: 153 рази
15 запитань
Запитання 1

1.    Яку енергію мають усі рухомі тіла?

             

варіанти відповідей

   потенціальну; 

кінетичну;

теплову;

 не мають енергії.

Запитання 2

 Кінетична енергія тіла, що рухається, залежить :

    

                                         

варіанти відповідей

тільки від висоти тіла над поверхнею Землі;

від висоти тіла над поверхнею Землі та швидкості тіла;

від маси та швидкості тіла;

тільки від швидкості руху тіла.

Запитання 3

Кінетична енергія (формула)

варіанти відповідей
Запитання 4

У скільки разів зміниться кінетична енергія тіла, якщо його маса збільшиться у 2 рази

варіанти відповідей

збільшиться у 2 рази

збільшиться у 4 рази

зменшиться у 2 рази

зменшиться у 4 рази

Запитання 5

Як зміниться кінетична енергія тіла при збільшенні швидкості в два рази

варіанти відповідей

не зміниться

зменшиться у 4 рази

збільшиться у 2 рази

збільшиться у 4 рази

Запитання 6

Кінетична енергія тіла що рухається зі швидкістю 10 м/с становить 200 Дж. Яка маса тіла?

варіанти відповідей

4 кг

0.1 кг

400 г

1 кг

Запитання 7

  Камінь кинуто вертикально вгору. Які перетворення енергії відбуваються при цьому?

варіанти відповідей

кінетична зростає, потенціальна зменшується

кінетична зменшується, потенціальна зростає

енергії тіл не змінюються

і кінетична і потенціальна енергії зростають

Запитання 8

Яка кінетична енергія частинки метеорита, якщо її маса становить 20 г, і до атмосфери Землі вона влітає зі швидкістю 70 км/с?

варіанти відповідей

4.9 МДж

490 кДж

700 кДж

7 МДж

Запитання 9

Потенційна енергія тіл - це фізична величина, що залежить

варіанти відповідей

від швидкості руху тіл

від взаємного розташування тіл або частин тіла одного відносно другого

від швидкості руху і взаємного розташування тіл

від швидкостей руху молекул

Запитання 10

 Потенціальна енергія тіла,піднятого над Землею, залежить:

варіанти відповідей

 від маси та швидкості тіла;

тільки від висоти тіла над поверхнею Землі;

від висоти тіла над поверхнею Землі та маси тіла;

тільки від швидкості руху тіла.

Запитання 11

Яка потенціальна енергія каменя, який піднято на висоту 23 м, і маса якого становить 12 кг?  Прийняти g≈10Н/кг.

варіанти відповідей

2,0 кДж

2,7 кДж

1,7 кДж

12,7 кДж

Запитання 12

Потенціальна енергія (формули)

варіанти відповідей
Запитання 13

На якій висоті олівець масою 25 г має потенціальну енергію 0,5 Дж? 

варіанти відповідей

20 м

2 м

0.2 м

0.002 м

Запитання 14

Як зміниться потенціальна енергія тіла, якщо його масу збільшити в 1,5 рази, не змінюючи висоту, на якій знаходиться тіло?

варіанти відповідей

збільшиться в 3 рази

зменшиться в 1,5 рази

збільшиться в 1,5 рази

Запитання 15

Визначити масу яблука, яке висить на дереві на висоті

1,5 м від поверхні землі і має потенціальну енергію 3 Дж.

варіанти відповідей

20 г

0,2 кг

2 кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест