Кислоти. Кислотні дощі

Додано: 4 лютого
Предмет: Хімія, 11 клас
Копія з тесту: Кислоти. Кислотні дощі
11 запитань
Запитання 1

Кислоти - це електроліти, в результаті дисоціації яких утворюються

варіанти відповідей

аніони Н-

катіони Н+

катіони ОН+

аніони ОН-

Запитання 2

Сере формул кислот оберіть двохосновні.

варіанти відповідей

HCl

H2SO4

H3PO4

HNO3

H2S

H2CO3

Запитання 3

У ряду HCl, HBr, H2S, H2SiO3, HNO3, H3PO4, H2SO3, HF, HNO2, HClO4, HI

варіанти відповідей

оксигеновмісні двохосновні кислоти

оксигеновмісні одноосновні кислоти

оксигеновмісні трьохосновні кислоти

безоксигенові двохосновні кислоти

безоксигенові одноосновні кислоти

Запитання 4

pH кислотного середовища знаходиться в інтервалі

варіанти відповідей

0-14

0-7

7-14

7

Запитання 5

Якого забарвлення набуває лакмус у розчинах кислот?

варіанти відповідей

синього

жовтого

малинового

червоного

Запитання 6

Який індикатор не використовують для визначення кислот?

варіанти відповідей

лакмус

метиловий оранжевий

фенолфталеїн

універсальний

Запитання 7

Оберіть метал, який реагуватиме з хлоридною кислотою.

варіанти відповідей

Cu

Ag

Au

Ca

Запитання 8

Який ефект будемо спостерігати в результаті реакції аргентум нітрату з калій ортофосфатом?

варіанти відповідей

випадання білого осаду

виділення газу

випадання жовтого осаду

утворення малодисоційованої сполуки

Запитання 9

Кислотні дощі - це всі види опадів, кислотність яких нижча за

варіанти відповідей

5,5

6,5

5

4,5

Запитання 10

Які оксиди спричиняють утворення кислотних дощів?

варіанти відповідей

SO2

SO3

NO2

N2O5

SO

NO

N2O

Запитання 11

Оберіть природне джерело надходження оксидів Сульфуру в атмосферу.

варіанти відповідей

переробка нафти

спалювання викопного палива

виверження вулканів

робота металургійних і хімічних підприємств

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест