класи неорганічних сполук

Додано: 30 вересня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 23 рази
12 запитань
Запитання 1

Оберіть ряд, де більше формул лугів

варіанти відповідей

KOH Ba(OH)2 Cu(OH)2 Ca(OH)2

Fe(OH)3 Ca(OH)2 LiOH Al(OH)3

Fe(OH)3 Fe(OH)2 Mg (OH)2 KOH

LiOH Ca(OH)2 Cu(OH)2 AgOH

Запитання 2

Оберіть метал, який не буде витискувати водень з розчинів кислот

варіанти відповідей

Сa

Mg

Fe

Cu

Запитання 3

Оберіть оксид, з яким буде реагувати хлоридна кислота

варіанти відповідей

SO2

CuO

CO

P2O5

Запитання 4

Оберіть пару речовин під час взаємодії яких виділяється газ

варіанти відповідей

Барій оксид та вода

Магній та сульфатна кислота

Магній гідроксид та хлоридна кислота

Барій хлорид та магній сульфат

Запитання 5

Осад утворюється під час реакції

варіанти відповідей

Натрій гідроксиду та нітратної кислоти

Натрій гідроксиду та магній хлориду

Магній карбонату та хлоридної кислоти

Магній оксиду та сульфатної кислоти

Запитання 6

Оберіть реакції характерні для нерозчинних основ

варіанти відповідей

Розклад при нагріванні

Взаємодія з кислотами

Взаємодія з основними оксидами

Взаємодія з солями

Запитання 7

Оберіть реакції, які характерні для кислот

варіанти відповідей

Взаємодія з кислотними оксидами

Взаємодія з солями

Взаємодія з основами

Взаємодія з основними та амфотерними оксидами

Запитання 8

Ферум(ІІ)сульфат можна добути при реакції

варіанти відповідей

Заліза та сульфатної кислоти

Ферум(ІІ) оксиду та сульфатної кислоти

Ферум(ІІ)гідроксиду та сульфатної кислоти

Ферум(ІІ)оксиду та сульфітної кислоти

Запитання 9

4 г водню займають об'єм

варіанти відповідей

224 л

2,24 л

44,8 л

11,2 л

Запитання 10

224 л карбон (IV) мають масу

варіанти відповідей

4,4 г

44 г

22 г

440 г

Запитання 11

Оберіть назву речовини H2SO4

варіанти відповідей

сульфатна кислота

сульфітна кислота

сульфідна кислота

сульфур (VI) оксид

Запитання 12

Оберіть правильну назву речовини AgNO3

варіанти відповідей

аргентум нитрат

аргентум карбонат

аргентум фосфат

аргентум (І) нітрат

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест