12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Контрольний тест. Клітинний цикл. Репродукція клітин

Додано: 24 квітня
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 201 раз
20 запитань
Запитання 1

Назвіть процес S- періоду клітинного циклу

варіанти відповідей

синтез РНК

утворення веретена поділу

збільшення розмірів клітини

реплікація ДНК

Запитання 2

Укажіть відмінність мейозу від мітозу

варіанти відповідей

2 послідовні поділи

4 фази поділу

наявність метафазної пластинки

наявність інтерфази

Запитання 3

Визначте кількість хроматид в профазі ІІ в клітині людини

варіанти відповідей

46

23

92

69

Запитання 4

Визначте кількість ДНК в профазі мітозу в клітині людини

варіанти відповідей

23

92

46

69

Запитання 5

Визначте кількість хромосом і хроматид в телофазі ІІ

варіанти відповідей

23, 46

46, 23

23, 23

46, 46

Запитання 6

Визначте кількість ДНК в профазі ІІ

варіанти відповідей

46

23

69

92

Запитання 7

Хромосоми досягають максимальної конденсації в:

варіанти відповідей

інтерфазі

метафазі

профазі

телофазі

Запитання 8

Визначте процес відсутній в мітозі

варіанти відповідей

деспіралізація хромосом

формування веретена поділу

утворення метафазної пластинки

рекомбінація хромосом

Запитання 9

Коньюгація хромосом відбувається під час:

варіанти відповідей

метафази І

профази І

профази ІІ

профази


Запитання 10

Редукційний поділ відбувається в:

варіанти відповідей

профазі ІІ

анафазі І

профазі І

телофазі І

Запитання 11

Цитокінез відбувається під час:

варіанти відповідей

утворення метафазної пластинки

інтерфази

завершення каріокінезу

рекомбінації хромосом

Запитання 12

Під час інтерфази відбувається:

варіанти відповідей

коньюгація

утворення веретена поділу

реплікація

деконденсація

Запитання 13

Другий поділ мейозу називається:

варіанти відповідей

трансдукція

редукція

еквація

конденсація

Запитання 14

В клітинах тварин веретено поділу утворюється за участі:

варіанти відповідей

центромер

хромосом

центріолей

немає правільної відповіді

Запитання 15

Причиною багатоядерності є:

варіанти відповідей

відсутність каріокінезу

наявність реплікації

відсутність цитокінезу

наявність конденсації

Запитання 16

Швидке поповнення клітин в процесі репаративної регенерації забеспечує:

варіанти відповідей

амітоз

мітоз

мейоз

шизогонія

Запитання 17

Скількі клітин і утворюється в наслідок 4 послідовних мітозів 4 соматичних клітин людини:

варіанти відповідей

48

32

16

64

Запитання 18

Статеві клітини людини утворюються шляхом:

варіанти відповідей

мітозу

мейозу

амітозу

бінарного поділу

Запитання 19

В ядрі соматичних клітин твердої пшениці після мітозу 28 хромосом. Яка кількість хромосом і хроматид в ядрі яйцеклітин твердої пшениці

варіанти відповідей

28, 14

14, 14

14, 28

28, 28

Запитання 20

Мітоз має важливе значення тому що:

варіанти відповідей

забеспечує рекомбінацію

забеспечує утворення гамет

забеспечує збереження хромосомного набору

забеспечує редукцію хромосом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест