12.12. Самостійна робота. Рух по колу. Коливальний рух.

Додано: 11 грудня 2023
Предмет: Фізика, 7 клас
23 запитання
Запитання 1

Рівномірний рух матеріальної точки по колу - це...

варіанти відповідей

Криволінійний рух, у ході якого точка, рухаючись коловою траєкторією, за будь-­які рівні інтервали часу проходить однаковий шлях

Прямолінійний рух, у ході якого точка, рухаючись коловою траєкторією, за будь-­які рівні інтервали часу проходить однаковий шлях

Криволінійний рух, у ході якого тіло, рухаючись кривою траєкторією, за будь-­які рівні інтервали часу здійснює однакове переміщення

Криволінійний рух, у ході якого точка, рухаючись коловою траєкторією, за будь-­які рівні інтервали часу здійснює однакове переміщення

Запитання 2

Рух, який повторюється через однакові інтервали часу, називають...

варіанти відповідей

Повторюваний рух

Постійний рух

Періодичний рух

Криволінійний рух

Запитання 3

Фізична величина, яка дорівнює часу, за який матеріальна точка, що рівномірно рухається по колу, здійснює один оберт, називається...

варіанти відповідей

Час обертання

Обертова частота

Інтервал обертання

Період обертання

Запитання 4

Фізична величина, яка дорівнює кількості обертів за одиницю часу, називається...

варіанти відповідей

Період обертання

Час обертання

Кількість обертів

Обертова частота

Запитання 5

Період обертання позначається літерою...

варіанти відповідей

t

T

N

n

Запитання 6

Одиницею вимірювання періоду обертання в СІ є...

варіанти відповідей

с

об/с

мс

хв

Запитання 7

Обертова частота позначається літерою...

варіанти відповідей

N

n

t

T

Запитання 8

Одиницею вимірювання обертової частоти в СІ є...

варіанти відповідей

с

мс

об/с

об/хв

Запитання 9

Оберіть усі формули, за допомогою яких можна обчислити період обертання:

варіанти відповідей

T = 1/n

T = 1/N

n = 1/T

T = t/N

N = t/T

T = n/N

Запитання 10

Оберіть усі формули, за допомогою яких можна обчислити обертову частоту:

варіанти відповідей

n = 1/N

N = t/T

n = 1/T

n = N/t

T = 1/n

T = t/N

Запитання 11

Як зміниться обертова частота, якщо зменшити період обертання?

варіанти відповідей

Ніяк не зміниться

Зменшиться

Збільшиться

Для одних тіл зменшиться, для інших - збільшиться

Запитання 12

Точка на ободі велосипедного колеса здійснила 90 обертів за 45 с. Обчисліть період обертання точки.

варіанти відповідей

2 с

2 об/с

0,5 с

0,5 об/с

Запитання 13

Період обертання матеріальної точки дорівнює 5 с. Обчисліть частоту обертання та кількість обертів за 1 хв.

варіанти відповідей

0,2 об/с; 0,2

0,2 об/с; 12

12 об/с; 0,2

12 об/с; 300

Запитання 14

Як називаються коливання, амплітуда яких із часом зменшується?

варіанти відповідей

вільні коливання


незатухаючі коливання

затухаючі коливання

Запитання 15

Тягарець, який коливається на пружині, за 8 с зробив 32 коливання. Знайдіть період і частоту коливань.


варіанти відповідей

4 с; 0,25 Гц.


25 с; 0,4 Гц.

0,25 с; 4 Гц.

немає правильної відповіді.

Запитання 16

Тягарець, який коливається на пружині, за 8 с зробив 32 коливання. Знайдіть період і частоту коливань.


варіанти відповідей

4 с; 0,25 Гц.


25 с; 0,4 Гц.

0,25 с; 4 Гц.

немає правильної відповіді.

Запитання 17

Обери правильні, на твою думку, приклади коливань

варіанти відповідей

рух голки швейної машини, поршня двигуна автомобіля, гілки дерева при вітрі, биття серця, коливання мостів, будівель, метеоритів

рух голки швейної машини, поршня двигуна автомобіля, стрибок з парашютом, гілки дерева при вітрі, биття серця, коливання мостів, будівель.

рух голки швейної машини, поршня двигуна автомобіля, гілки дерева при вітрі, биття серця, коливання мостів, будівель, маятника годинника

рух голки швейної машини, поршень двигуна автомобіля, гілка дерева при вітрі, биття серця,падаючого тіла, коливання мостів, будівель.

Запитання 18

Оберіть величини, що характеризують коливання

варіанти відповідей

Період коливання

Частота

Зміщення

Амплітуда

Довжина нитки

Маса тягарця

Довжина шляху

Запитання 19

Під час коливань тіло рухається від крайнього лівого положення до крайнього правого. Відстань між цими двома положеннями становить 4 см. Визначьте амплатуду коливань тіла.

варіанти відповідей

8 см

1 см

2см

6см

Запитання 20

За хвилину маятник здійснив 30 коливань. Визначте період коливань маятника

варіанти відповідей


0,5с

Запитання 21

Як називається тверде тіло, яке здійснює коливання внаслідок притягання до Землі або внаслідок дії пружини?

варіанти відповідей

матеріальне тіло

маятник

важіль

Запитання 22

Як називається фізична величина, що дорівнює максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги під час коливань?

варіанти відповідей

період коливань

амплітуда коливань

частота коливань

Запитання 23

Один маятник здійснює 4 коливання за 8 с, а другий здійснює 6 коливань за 3 с. Визначте, у якого маятника більший період коливань? У скільки разів?

варіанти відповідей

У першого маятника у 2 рази більший період коливань ніж в другого

У першого маятника у 4 рази менший період коливань ніж в другого

У другого маятника у 4 рази більший період коливань ніж в першого

У першого маятника у 4 рази більший період коливань ніж в другого

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест