коливання

Додано: 18 листопада 2019
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 242 рази
12 запитань
Запитання 1

Що називають коливанням?

варіанти відповідей

процес ,який частково або повністю повторюється

гойдалка

тіло на пружині

зміна положення тіла

Запитання 2

Які коливання називають вільними?

варіанти відповідей

коливання, що виникають під дією внутрішніх сил

 

коливання,що виникають за рахунок енергії

коливання,що виникають за рахунок постійної величини

коливання, які виникають самостійно

Запитання 3

Що називають амплітудою?

варіанти відповідей

називається довжина нитки

 називається найбільше зміщення від положення рівноваги

називається відхилення від положення рівноваги

називається положення системи в даний момент часу

Запитання 4

Що називають періодом коливань?

варіанти відповідей

це час, протягом якого тіло здійснило повний коливальний рух

це відхилення від положення рівноваги

це час коливання

це кількість коливань за одиницю часу

Запитання 5

Що називають частотою коливань?

варіанти відповідей

це час, протягом якого тіло здійснило повний коливальний рух

це відхилення від положення рівноваги

це час коливання

це кількість коливань за одиницю часу

Запитання 6

Які коливання називають гармонічними?

варіанти відповідей

коливання, під час яких виникає хвиля

коливання,при яких величина змінюється в часі за законом синуса або косинуса

коливання під час яких виникають звуки

Х=Аcos2πνt

Запитання 7

Вкажіть одиниці вимірювання частоти коливань

варіанти відповідей

с

Т

Гц

безрозмірна величина

Запитання 8

Вкажіть одиниці вимірювання періоду коливань

варіанти відповідей

с

Т

Гц

безрозмірна величина

Запитання 9

Коливання задані рівнянням х=0,8cos(1,5πt +0,5π). Початкова фаза коливань становить

варіанти відповідей

1,5π

0,8

0,5π

1,5πt +0,5π

Запитання 10

Коливання задані рівнянням х=0,8cos(1,5πt +0,5π). Фаза коливань становить

варіанти відповідей

1,5π

0,8

0,5π

1,5πt +0,5π

Запитання 11

Коливання задані рівнянням х=0,8cos(1,5πt +0,5π). Амплітуда коливань становить

варіанти відповідей

1,5π

0,8

0,5π

1,5πt +0,5π

Запитання 12

Циклічна частота визначається формулою

варіанти відповідей

ω = 2π/ν

ω = 2πТ

ω = 2πν

ω = 1/ν

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест