Коливання. Коливальний контур

Додано: 6 грудня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Максимальне зміщення від положення рівноваги називається

варіанти відповідей

резонансом

 

 частотою

 амплітудою

 фазою

Запитання 2

Період вільних коливань обчислюють за формулою:

варіанти відповідей

Т=N/t

T=t/N

T=Nt

T=Nt

Запитання 3

3. Вимушеними називаються коливання, які відбуваються під дією… 

варіанти відповідей

а) ... зовнішньої сили, яка періодично змінюється 


б) ... внутрішніх сил системи


в) ... тільки сили пружності


г) ... зовнішніх і внутрішніх сил системи


Запитання 4

4. Одиниця циклічної частоти у СІ 

варіанти відповідей

а) с          

б) Гц          

в) рад/с           

г) м

Запитання 5

Період коливань - фізична величина, що дорівнює

варіанти відповідей

проміжку часу, за який відбувається одне повне коливання.

проміжку часу, за який відбуваються коливання.

кількості повних коливань за одиницю часу.

одному повному коливанню за одиницю часу.

Запитання 6

Рух тіла може бути коливальним лише поблизу положення

варіанти відповідей

рівноваги

початку відліку

тіла відліку

початку координат

Запитання 7

Частота коливань дорівнює 2 Гц. Визначте циклічну частоту коливань

варіанти відповідей

1.256 рад/с

12,56 рад/с

125,6 рад/с

1256 рад/с

Запитання 8

Заряд на пластинах конденсатора змінюється з часом за законом

q=5⋅10-5cos200πt. Виберіть рівняння залежності сили струму від часу.

варіанти відповідей

i=5⋅10-5sin200πt.

i=10-2πsin200πt.

i=10-2cos200πt.

i=0,01cos200πt.

Запитання 9

Яка з цих фізичних величин не є характеристикою коливального руху?

варіанти відповідей

період

частота

амплітуда

температура

Запитання 10


З чого складається коливальний контур?

варіанти відповідей

З конденсатора і резистора

З котушки і конденсатора

З котушки і резистора

З конденсатора і гальванічного елемента

Запитання 11

Від чого залежить період вільних електромагнітних коливань, що виникають в ідеальному коливальному контурі?

варіанти відповідей

Від індуктивності котушки

Від ємності конденсатора

Від індуктивності котушки та ємності конденсатора

Від опору контура

Запитання 12

Заряд на пластинах конденсатора ідеального коливального контуру змінюється за законом q = 10-5 cos(4π∙106 t). Чому дорівнює амплітуда коливань заряду?

варіанти відповідей

10-5 Кл

105 Кл

106 Кл

4π∙106 Кл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест