Коливання та хвилі варіант 8

Додано: 3 квітня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 16 разів
7 запитань
Запитання 1

Як зміниться період коливань у коливальному контурі, якщо ємність конденсатора збільшити в 4 рази?

варіанти відповідей

збільшиться у 2 рази

зменшиться у 2 рази

зросте в 2 рази

не зміниться

збільшиться у 4 рази

зменшиться у 4 рази

спаде у 2 рази

Запитання 2

Гармонічні коливання це:

варіанти відповідей

зміна коливальної величини з часом  за законом синуса чи косинуса

зміна коливальної величини з часом  за законом тангенса

зміна коливальної величини з часом  за законом Кулона

зміна коливальної величини з часом  за законом котангенса

Запитання 3

Фізичний маятник це:

варіанти відповідей

будь-яке тіло, здатне вільно обертатись навколо нерухомої горизонтальної осі, яка не проходить через його центр тяжіння

матеріальна точка здатна вільно обертатись навколо нерухомої горизонтальної осі, яка не проходить через його центр тяжіння

будь-яке тіло, яке не здатне вільно обертатись навколо нерухомої горизонтальної осі, яка не проходить через його центр тяжіння

будь-яке тіло, здатне вільно обертатись навколо рухомої горизонтальної осі, яка не проходить через його центр тяжіння

Запитання 4

Закони відбивання:

варіанти відповідей

відбитий промінь лежить в одній площині з падаючим променем і перпендикуляром до відбивної поверхні, поставленим у точку падіння променя. Кут відбивання дорівнює куту падіння

відбитий промінь не лежить в одній площині з падаючим променем і перпендикуляром до відбивної поверхні, поставленим у точку падіння променя. Кут відбивання дорівнює куту падіння

відбитий промінь лежить в одній площині з падаючим променем і перпендикуляром до відбивної поверхні, поставленим у точку падіння променя. Кут відбивання більший за кут падіння

відбитий промінь лежить в одній площині з падаючим променем і перпендикуляром до відбивної поверхні, поставленим у точку падіння променя. Кут відбивання менший за кут падіння

Запитання 5

Генератори це:

варіанти відповідей

пристрої, що перетворюють енергію того чи іншого виду в електричну

пристрої, що перетворюють тільки механічну енергію  в електричну

пристрої, що перетворюють тільки світлову енергію  в електричну

пристрої, що перетворюють тільки ядерну енергію  в електричну

Запитання 6

Основна властивість електромагнітних хвиль:

варіанти відповідей

електромагнітні хвилі - це поперечні хвилі

електромагнітні хвилі - це поздовжні хвилі

електромагнітні хвилі - це стоячі хвилі

електромагнітні хвилі - це біжучі хвилі

Запитання 7

Безперервна послідовність частот і довжин електромагнітних хвиль, що існують у природі - це...

варіанти відповідей

шкала абсолютних величин

шкала (спектр) електромагнітних хвиль

шкала температурних величин

шкала одиниць об'єму

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест