12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Комп'ютерне моделювання

Додано: 25 листопада 2019
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 114 разів
13 запитань
Запитання 1

Якщо модель подають за допомогою спрощеного матеріального об'єкта, то отримують:

варіанти відповідей

матеріальну модель

інформаційну моделлю 

логічну модель

розрахункоу модель

Запитання 2

Що таке комп'ютерна модель?

варіанти відповідей

Матеріальний або абстрактний замінник об’єкта, що відображає його просторово-часові характеристики

Інформаційна модель, що створюється і досліджується з використанням комп'ютерних програм

Опис досліджуваного об’єкта засобами образотворчого мистецтва

Інформація про несуттєві властивості об’єкта

Запитання 3

Для чого необхідно створювати модель? 

варіанти відповідей

Щоб зрозуміти, як побудований конкретний об’єкт, - якими є його структура, основні властивості, закони розвитку і взаємодії із навколишнім світом

Щоб навчитися керувати об’єктом або процесом і визначити найкращі способи управління при заданих цілях і критеріях

Щоб з’ясувати, до якої предметної галузі належить об’єкт моделювання

Щоб прогнозувати прямі чи непрямі наслідки впливу на об’єкт

Запитання 4

Що з наведеного відноситься до числа математичних моделей?

варіанти відповідей

Правила дорожнього руху

Формула знаходження коренів квадратного рівняння

Інструкція зі збирання меблів

Формула знаходження площі круга

Запитання 5

Встановіть відповідність між поняттями та прикладами цих понять.

1 Об’єкт а Карта

2 Матеріальна модель б Географія

3 Інформаційна модель в Глобус

4 Предметна область г Земна куля

варіанти відповідей

1а 2в 3б 4г

1г 2в 3а 4б

1в 2а 3б 4г

1б 2в 3а 4г

1г 2а 3в 4б

Запитання 6

Встановіть відповідність між поняттями та прикладами цих понять.

1 Об’єкт а Табель успішності

2 Матеріальна модель б Учень

3 Інформаційна модель в Фотографія

варіанти відповідей

1а 2б 3в

1в 2а 3б

1б 2в 3а

1б 2а 3в

1а 2в 3б

Запитання 7

Встановіть відповідність між видами інформаційних моделей та ілюстраціями до них.

1 Алгоритмічна модель

2 Математична модель

3 Структурна модель

4 Графічна модель 

варіанти відповідей

1а 2в 3б 4г

1в 2б 3г 4а

1в 2а 3г 4б

1б 2а 3в 4г

1в 2б 3а 4г

Запитання 8

Комп’ютерний експеримент може бути проведений, якщо інформаційна модель подана в формі:

варіанти відповідей

програми на мові програмування

зображення в растровому графічному редакторі

тексту в текстовому редакторі

зображення у векторному графічному редакторі

програми в табличному процесорі

Запитання 9

 Що можна вивчати за допомогою комп’ютерного імітаційного моделювання?

варіанти відповідей

Теплові процеси, що протікають в технічних системах

Інфляційні процеси в промислово-економічних системах

Траєкторії руху планет і космічних кораблів в безповітряному просторі

Процеси психологічної взаємодії учнів у класі

Взаємостосунки батьків і дітей

Запитання 10

Визначте порядок слідування етапів комп’ютерного моделювання.

1 Розробка комп’ютерної моделі

2 Постановка задачі та її аналіз

3 Побудова інформаційної моделі

4 Проведення комп’ютерного експерименту

5 Розробка методу й алгоритму реалізації комп’ютерної моделі

варіанти відповідей

1, 2, 4, 5, 3

2, 3, 5, 1, 4

2, 3, 4. 1, 5

4, 5, 1, 3, 2

3, 2, 5, 1, 4

Запитання 11

Встановіть відповідність між етапами комп’ютерного моделювання та змістом етапів:

1 З’ясування мети моделювання; визначення вхідних даних, потрібних для створення моделі, та обмежень на ці дані; уточнення, які результати потрібно отримати

2 Визначення параметрів моделі, суттєвих для даної задачі; опис залежності між параметрами моделі у вигляді математичних співвідношень

3 Вибір або розробка методу розв'язування задачі; опис залежності між параметрами моделі у вигляді математичних співвідношень.

4 Вибір засобів програмної реалізації алгоритму на комп’ютері; створення комп’ютерної моделі; перевірка правильності створеної комп’ютерної моделі

а Постановка задачі та її аналіз

б Розробка комп’ютерної моделі

в Розробка методу й алгоритму реалізації комп’ютерної моделі г Побудова інформаційної моделі

варіанти відповідей

1а 2б 3в 4г

1а 2г 3в 4б

1а 2в 3г 4б

1г 2а 3в 4б

1б 2г 3а 4в

Запитання 12

У магазин привезли Р кг яблук, а груш - у N разів більше. Скільки всього фруктів привезли в магазин? 

Яка формула відповідає математичній моделі задачі, якщо позначити змінною А загальну кількість фруктів?

варіанти відповідей

A = P + N

A = P + P * N

A = P * P * N

A = P * N

Запитання 13

За графіком руху тіла, кинутого з початковою швидкістю під кутом α до горизонту, визначте, на якій відстані (у метрах) від початку руху тіло досягає землі.


варіанти відповідей

1060,7

989,9

1202,1

1414,2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест