14 квітня о 15:00Вебінар: Дистанційне навчання: від побудови системи до зміни цінностей

Комп'ютерне моделювання

Додано: 30 січня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Штучно створений об'єкт для дослідження властивостей оригіналу це ...

варіанти відповідей

аналог

і є оригінал

модель.

конструктор

Запитання 2

... може бути створена у вигляді пристрою, схеми, фотографії, словесного опису, математичних формул

варіанти відповідей

аналог

деталь

модель.

блок-схема

Запитання 3

Комп'ютерна модель, створюється, досліджується і використовується за допомогою комп'ютерних

варіанти відповідей

діаграм

анаграм

графіків

програм

Запитання 4

Побудова діаграм в Excel, плоских і об'ємних зображень у графічному редакторі це...

варіанти відповідей

імітаційна модель

графічна модель.

розрахункова модель

математична модель

Запитання 5

До переваг комп'ютерного моделювання належить висока наочність візуалізації процесів та отримання результатів у зручному вигляді для аналізу

варіанти відповідей

твердження істинне.

твердження хибне

Запитання 6

 Якщо модель подають за допомогою спрощеного матеріального об'єкта, то отримують:

варіанти відповідей

матеріальну модель.

інформаційну модель

логічну модель

Запитання 7

Що таке комп'ютерна модель?

варіанти відповідей

Матеріальний або абстрактний замінник об’єкта, що відображає його просторово-часові характеристики

Інформаційна модель, що створюється і досліджується з використанням комп'ютерних програм.

Інформація про несуттєві властивості об’єкта

Запитання 8

Моделювання — це: Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

дослідження об’єктів за допомогою побудови й вивчення їхніх моделей.

процес виявлення істотних ознак даного об’єкту

процес демонстрації моделей одягу в салоні мод

Запитання 9

Під час вивчення об’єкта реальної дійсності можна створити:

варіанти відповідей

єдину модель

кілька різних видів моделей, кожна з яких відображає ті чи інші суттєві ознаки об’єкта

одну модель, яка відображатиме сукупність ознак об’єкта

точну копію об’єкта в усіх проявах його властивостей і поведінки.

Запитання 10

Що з наведеного відноситься до числа математичних моделей?

варіанти відповідей

Правила дорожнього руху

Формула знаходження коренів квадратного рівняння.

Інструкція зі збирання меблів

Формула знаходження площі круга.

Запитання 11

Сценарій — це: Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

план комп‘ютерного експерименту.

набір спеціально підібраних вхідних даних і очікуваних результатів

електронна таблиця

Запитання 12

До числа математичних моделей належить:Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

правила дорожнього руху

вирішення життевих питань

правила розв’язування системи лінійних рівнянь.

обчислення математичного алгоритму.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест