Контроль знань з теми: "Магнітне поле"

Додано: 25 листопада
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 31 раз
12 запитань
Запитання 1

Тіла, які тривалий час зберігають магнітні властивості, називають:

варіанти відповідей

метали

постійні магніти

 вектор

магнітна індукція

Запитання 2

Векторна фізична величина, яка характеризує силову дію магнітного поля це:

варіанти відповідей

магнітна індукція

точка Кюрі

магніт

 сила Ампера

Запитання 3

Лінії магнітної індукції відрізняються від ліній напруженості електростатичного поля тим, що вони:

варіанти відповідей

виходять із південного полюса магніту

перетинаються одна з одною

входять у північний полюс магніту

замкнені

Запитання 4

Визначте напрямок струму.

варіанти відповідей

До нас

Від нас

Ліворуч

Праворуч

Запитання 5

Вкажіть полюса котушки

варіанти відповідей

Праворуч - північ, ліворуч - південь

 Праворуч - північ, ліворуч - північ

Праворуч - південь, ліворуч - північ

Праворуч - південь, ліворуч - південь

Запитання 6

Визначити силу Ампера, що діє в однорідному магнітному полі з індукцією 0,1 Тл на провідник довжиною 0,1 м, по якому проходить струм 5 А. Магнітні лінії поля і провідник перпендикулярні.

варіанти відповідей

0,05 м

0,5 м

25 м

0,025 м

Запитання 7

На рисунку зображена частинка, яка рухаються в магнітному полі. Знайдіть напрямок швидкості частинки.

варіанти відповідей

вгору

вниз

вправо

вліво

від нас

до нас

Запитання 8

На рисунку зображена частинка, яка рухаються в магнітному полі. Знайдіть напрямок сили Лоренца.

варіанти відповідей

вправо

вліво

вгору

вниз

від нас

до нас

Запитання 9

Визначте напрямок сили Ампера, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі, для випадку, зображеному на рисунку. 

варіанти відповідей

вниз

вгору

вправо

вліво

від нас

до нас

Запитання 10

Визначте полюси постійного магніту, для випадку, зображеному на рисунку. 

варіанти відповідей

Зверху – південний полюс, знизу – північний.

Зверху – північний полюс, знизу – південний.

Не можливо визначити

Запитання 11

На провідник зі струмом з боку магнітного поля діє…

варіанти відповідей

сила Лоренца

сила Кулона

сила тяжіння

сила Архімеда

сила Ампера

Запитання 12

Як взаємодіють між собою два паралельних провідника, якщо по ним протікають струми в одному напрямку?

варіанти відповідей

Притягуються

Відштовхуються

Не взаємодіють

Спочатку притягуються, потім відштовхуються

Правильної відповіді немає

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест