12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

контрольна 7 хімія

Додано: 18 травня
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 284 рази
12 запитань
Запитання 1

Відносна молекулярна маса води дорівнює

варіанти відповідей

18

17

34

36

Запитання 2

3.    Позначте рівняння реакції сполучення:

варіанти відповідей

2HgO→2Hg+O2

CH4+ 2O2→CO2+ 2H2O

2Cl2+5O2→2Cl2O5

Запитання 3

7.    Масова частка Оксигену в речовині сульфур (VІ) оксиду SO3 становить:

варіанти відповідей

60%

20%

40%

Запитання 4

8.    Укажіть масу розчину, утвореного з 20 г цукру та 100 г води:

варіанти відповідей

80 г

2000 г

50 г

120 г

Запитання 5

9. Обчисліть масу розчиненої речовини та масу води необхідних для приготування 200 г розчину солі з масовою часткою солі 15 %: 

варіанти відповідей

200 г солі, 15г води

30 г солі, 170 г води

15 г солі, 200 г води

30 г солі , 200 г води

Запитання 6

Вибрати складові розчину: 

варіанти відповідей

компонент розчину

 елемент розчину

 розчинник

розчинена речовина

Запитання 7

Серед ряду речовин вибрати прості:

 

варіанти відповідей

кисень

 вуглекислий газ

 вода

водень

Запитання 8

У 200 г розчину міститься 150 г води. Яка маса солі?


варіанти відповідей

150

 100

200

50

Запитання 9

Речовина має формулу- Al2O3 . Вказати кількісний склад речовини:


варіанти відповідей

2 молекули алюмінію і 3 молекули кисню

 2 атоми Алюмінію і 3 атоми кисню

2 молекули алюмінію і 3 атоми Оксигену

 2 атоми Алюмінію і 3 атоми Оксигену

Запитання 10

Які коефіцієнти треба поставити перед Р , О2, Р2О5 та щоб урівняти схему

Р +О2 = Р2О5 і отримати хімічне рівняння:    

варіанти відповідей

 3, 4, 5

4, 2, 5

 2, 3, 4

4, 5, 2

Запитання 11

Для підживлення рослин використовують розчин, що містить 185 г води та 15 г глюкози. Визначити масову частку глюкози у розчині.

 

варіанти відповідей

 7,5%

12,3%

15%

8,1%

Запитання 12

Вкажіть валентність Оксигену в сполуках

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

IV

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест