5 серпня о 18:00Вебінар: Навички самооцінювання у професійному становленні людини

Підсумкова контрольна робота

Додано: 18 травня
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 411 разів
20 запитань
Запитання 1

Позначте правильне твердження: хімія - це наука, яка вивчає:

варіанти відповідей

різні форми руху матерії

речовини, їх будову та взаємні перетворення

природні та штучні суміші

агрегатний стан речовини

Запитання 2

Позначити речовину, яка належить до чистих речовин

варіанти відповідей

повітря

молоко

мідь

крейда

Запитання 3

Вказати оксид, який має найбільшу відносну молекулярну масу

варіанти відповідей

CO

SO2

N2O

Na2O

Запитання 4

Вказати елемент-неметал

варіанти відповідей

Ферум

Натрій

Сульфур

Купрум

Запитання 5

Позначити речовини, які за звичайних умов є рідинами

варіанти відповідей

вода

цукор

олія

бензин

Запитання 6

Позначити формули складних речовин

варіанти відповідей

Br2

CaO

H2

Al2O3

O2

O3

Запитання 7

Вказати речовини, які утворюються при розкладі KNO3

варіанти відповідей

H2O

O2

NH3

O3

KNO2

K

K2O

Запитання 8

Записати хімічну формулу речовини, яка у своєму складі містить 12 атомів Карбону, 22 атоми Гідрогену та 11 атомів Оксигену. Обчислити відносну молекулярну масу цієї сполуки

варіанти відповідей

C12H22O11

C12O22H11

270

436

Запитання 9

Відносна молеулярна маса речовини Ca(OH)2 дорівнює

варіанти відповідей

64

52

74

76

Запитання 10

Формула оксиду є

варіанти відповідей

H2SO4

NaOH

Al2O3

CaCO3

Запитання 11

Формула Нітроген (IV) оксид є

варіанти відповідей

NO

N2O3

NO2

N4O2

Запитання 12

Формула Гідроксиду є

варіанти відповідей

Na2O

Na2SO4

NaOH

NaNO

Запитання 13

Визначте правилне тврдження

варіанти відповідей

Формула води H2O2

При кімнатній температурі вода рідка

Температура плавлення води 100 градусів

Вода здатна розчинити всі речовини у природі

Запитання 14

До розчину масою 200 г з масова часткою солі 15% , досипали 10г солі. Обчисліть масову частку розчиненої речовини у новому розчині.

варіанти відповідей

19%

12,5%

14%

20%

Запитання 15

Вказати речовини, які утворюються при розкладі гідроген пероксиду

варіанти відповідей

H2O

O2

H2

O3

Запитання 16

Вказати позначення масової частки

варіанти відповідей

Mr

W

ω

Ar

Запитання 17

До води масою 430 г додали калій ххлорид (КCI)масою 70 г. Яка масова частка калій хлориду в утвореному розчині (відповідь вкажіть у %)?

варіанти відповідей

0,14

14

0,16

16

Запитання 18

Виберіть речовини, з яких можна добути кисень


варіанти відповідей

KMnO4

H2O2

CaCO3

H2O

KClO3

CuO

Запитання 19

Чому дорівнює протонне число Оксигену?


варіанти відповідей

16

74

8

78

24

Запитання 20

Кисень треба збирати в посудину, яка перевернута дном доверху

варіанти відповідей

правда

не правда

50 на 50

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест