Контрольна робота 1. Внутрішня енергія. Кількість теплоти.

Додано: 8 грудня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 11 разів
7 запитань
Запитання 1

Якою літерою позначається кількість теплоти?

варіанти відповідей

Δt

U

Q

C

Запитання 2

Яким способом можна змінити внутрішню енергію?

варіанти відповідей

поглядом

виконанням роботи

термометром

калориметром

Запитання 3

Яка кількість теплоти необхідна для нагрівання заліза масою 200г від 300С до 1100С?

варіанти відповідей

7,36 МДж

7,36 кДж

3670 Дж

8000 Дж

Запитання 4

Визначте питому теплоємність алюмінію, якщо при охолодженні на 500С алюмінієвого стрижня масою 400 г виділилося кількість теплоти, що дорівнює 18,4 кДж.

варіанти відповідей

900 Дж/кг⋅0С

920 Дж/кг⋅0С

430 Дж/кг⋅0С

730 Дж/кг⋅0С

Запитання 5

У воду масою 5 кг при температурі 100С вкинули мідний брусок масою 10 кг при температурі 2000С. Визначте температуру, що встановиться. Втратами тепла знехтувати.

варіанти відповідей

46,50С

54,80С

61,20С

40,40С

Запитання 6

Навіщо потрібні подвійні шибки у вікнах?

варіанти відповідей

Через подвійне скло входить менше сонячного випромінювання в будинок влітку і менше виходить теплового випромінювання з дому взимку

Шар повітря між подвійним склом має значно меншу теплопровідність, ніж тверде скло. Це зменшує тепловіддачу з дому взимку

При подвійних шибках в вікнах теплове випромінювання вільно входить в будинок, але не може вийти. Це дає додаткове обігрівання будинку взимку

Подвійне скло потрібне для того, щоб будинок був міцним

Запитання 7

Що таке температура тіла? Виберіть всі вірні відовіді.

варіанти відповідей

фізична характеристика теплового стану речовини

ступінь нагрітості тіла

виначається швидкістю руху молекул

визначається середньою кінетичною енергією руху частинок речовини

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест