Контрольна робота № 1 з теми «Електродинаміка. Частина 1. Електричний струм»

Додано: 18 жовтня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 3937 разів
8 запитань
Запитання 1

1. Які носії електричного заряду створюють електричний струм в електролітах? (1 бал)

варіанти відповідей

а) Електрони                                          

б) Електрони та позитивні йони


в) Позитивні та негативні йони           

  г) Електрони, позитивні та негативні йони

Запитання 2

2. Установіть відповідність між фізичними поняттями та математичними виразами. (1 бал)

варіанти відповідей

а – 3; б – 4; в – 5; г – 2.

а – 5; б – 1; в – 2; г – 3.

а – 1; б – 3; в – 5; г – 3.

а – 1; б – 4; в – 5; г – 3.

Запитання 3

3. Газовий розрад – це …(1 бал)


варіанти відповідей

а) Процес утворення йонів йонізатором       

 б) Рекомбінація йонів у нейтральні молекули  


в) Проходження струму через газ             

 г) Свічення газу під дією струму

Запитання 4

4. Позначте одне правильне твердження. (1 бал)


варіанти відповідей

а) Електричний струм – це хаотичний (тепловий) рух заряджених частинок.б) Один кулон – це заряд, що проходить через поперечний переріз провідника за 1 хв, якщо сила струму в провіднику 1 А.


в) Основні носії зарядів у напівпровідниках р-типу – вільні електрони.


г) Опір провідника залежить від площі його перерізу.

Запитання 5

5. Визначте опір алюмінієвого дроту довжиною 150 см, якщо площа його поперечного перерізу 0,1 мм2. Яка напруга на кінцях цього дроту, якщо сила струму в ньому 0,5 А? Питомий опір алюмінію 2,8∙10–8 Ом∙м. (2 бали

варіанти відповідей

R=42 Ом; U=21 В 

R=4 Ом; U=2 В 

R=0,42 Ом; U=0,21 В 

R=0,2 Ом; U=0,1 В 

Запитання 6

Який вид самостійного газового розряду зображений на рисунку? Де проявляється (застосовується) цей газовий розряд? (1 бал)

варіанти відповідей

Коронний розряд. 

Тліючий розряд. 

Іскровий розряд. 

Дуговий розряд. 

Запитання 7

7. З якою швидкістю вдаряється електрон об анод електронної трубки, якщо між її електродами підтримується напруга 220 В? (2 бали)


варіанти відповідей

8,8∙10^6 (м/с)

88∙10^6 (м/с)

1∙10^6 (м/с)

23∙10^6 (м/с)

Запитання 8

8. Знайдіть загальну силу струму в колі, (див. рисунок), якщо R1=4 Ом,R2=3 Ом,R3=6 Ом,R4=3 Ом, ЕРС джерела струму 12 В, а внутрішній опір 1 Ом. (3 бали)


варіанти відповідей

I=40 А

I=4 А

I=56А

I=8 А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест