Контрольна робота № 2. 10 клас біологія

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
18 запитань
Запитання 1

Що є основною умовою росту клітин?

А переважання катаболічних процесів над анаболічними    

  Б переважання анаболічних процесів над катаболічними

В зрівноважене протікання ана- й катаболічних процесів

  Г відсутність катаболічних процесів і наявність лише анаболічних

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 2

Від материнської клітини відокремлюється менша. Такий спосіб розмноження характерний для дріжджів. Мова про

варіанти відповідей

поділ клітини навпіл

множинний поділ

брунькування

розмноження спорами

Запитання 3

Генетично запрограмована загибель клітини

варіанти відповідей

апоптоз

некроз

регенерація

амітоз

Запитання 4

9. Розвиток від народження до смерті організму, який внаслідок біосоціальної природи людини має особливості

варіанти відповідей

постембріогенез

ембріогенез

овогенез

мейоз

Запитання 5

Тривалість якого періоду становить до 90 відсотків часу всього клітинного циклу?

варіанти відповідей

телофази

інтерфази

профази

метафази

Запитання 6

На малюнку зображена

варіанти відповідей

 анафаза

 телофаза

метафаза

профаза

Запитання 7

Фази мітозу це:

варіанти відповідей

профаза

інтерфаза

метафаза

анафаза

телофаза

Запитання 8

Назвати хворобу в основі делеція короткого плеча 5-ї хромосоми


варіанти відповідей

А. Синдром Шерешевського-Тернера 


В. Синдром трисомії-Х


С. Синдром Клайнфельтера.


D. Синдром «кошачого крику»


Е. Синдром дисомії за Y-хромосомою


Запитання 9

Назвати хворобу з клінічними ознаками: синдром виявляється у жінок; низький зріст, коротка шия з надлишком шкіри і крилоподібними складками (шия сфінкса ), низька межа росту волосся на потилиці, грудна клітка щитоподібної форми з широко розставленими сосками, зміна настрою.


варіанти відповідей

А. Синдром Клайнфельтера.


В. Синдром Шерешевського-Тернера


С. Синдром Едвардса


D. Синдром Патау


Е. Синдром Едвардса

Запитання 10

Укажіть назву мутацій, які виникають у статевих клітинах:

варіанти відповідей

соматичні

статеві

генеративні

індуковані

Запитання 11

Позначте назву мутацій, які виникають внаслідок зміни послідовності нуклеотидів у ДНК:

варіанти відповідей

геномні

хромосомні аберації

поліплоїдія

генні

Запитання 12

У гарбуза білий колір плодів домінує над жовтим. Визначте колір у F1 при схрещуванні гомозиготних особин з білим і жовтим кольорами.

варіанти відповідей

усі білі

50 % – білі, 50 % – жовті

усі жовті

75 % – білі, 50 % – жовті

Запитання 13

Трансплантант - це:

варіанти відповідей

людина,якій пересаджують орган

людина,у якої беруть орган для пересаджування

лікар,який проводить трансплантацію

орган,який пересаджують

Запитання 14

Норма реакції організму зумовлена:

варіанти відповідей

дією генотипу організму

впливом фізичних чинників

взаємодією генотипу та чинників середовища

впливом хімічних мутагенів

Запитання 15

Укажіть назви мутацій, які знижують життєдіяльність організмів:

варіанти відповідей

нейтральні

летальні

сублетальні

індуковані

Запитання 16

Укажіть назву особин, геном якої містить одинакові алелі певного гена:

варіанти відповідей

гомозигота

гетерозигота

гібрид

мутант

Запитання 17

Установіть відповідність між способом нестатевого розмноження та представниками : А Хвощі,плауни

1.Бінарний поділ Б Бактерії

2.Множинний поділ В Коралові поліпи

3.Брунькування Г Малярійний плазмодій

4.Спороутворення Д Однодольні

варіанти відповідей

1Б 2Г 3А 4В

1Б 2Г 3В 4А

1А 2Б 3Г 4Д

1В 2Г 3Г 4Б

Запитання 18

Виберіть ознаки, що характеризують статеву клітину людини

Назва : Набір хромосом: Місце утворення:

1.Яйцеклітина 1. Диплоїдний 1.Сім'яники

2.Овоцит 2 Гаплоїдний 2.Яєчники

3.Полярне тільце 3.Поліплоїдний 3.Матка

4.Вторинний овоцит 4.Анеуплоїдний 4.Жовте тіло

варіанти відповідей

222

123

122

411

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест