Контрольна робота № 2 "Координатна площина", 9 клас

Додано: 27 листопада 2023
Предмет: Геометрія, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Які координати має середина відрізка АВ, якщо А(-6;7), В(4;-9)?

варіанти відповідей

(-5;8)

(-1;-1)

(-5;-1)

(-1;8)

Запитання 2

Чому дорівнює відстань між точками С(8;-11) і D(2;-3)?

варіанти відповідей

100

10

Запитання 3

Які координати має центр кола (х-5)2+(у+9)2=16?

варіанти відповідей

(5;-9)

(-5;9)

(5;9)

(-5;-9)

Запитання 4

Центром якого з даних кіл є початок координат?

варіанти відповідей

х2+(у-1)2=1

(х-1)22=1

х22=1

(х-1)2+(у-1)2=1

Запитання 5

Знайдіть радіус кола, діаметром якого є відрізок MK, якщо М(14;12), К(-10;2)?

варіанти відповідей

26

25

5

13

Запитання 6

Які координати точки перетину прямої 5х-3у=15 з віссю абсцис?

варіанти відповідей

(0;-5)

(-5;0)

(3;0)

(0;3)

Запитання 7

Чотирикутник ABCD - паралелограм. Задано три його вершини: B(-2;3), C(10;9), D(7;0). Знайдіть координати вершини А.

варіанти відповідей

(1;6)

(-5;-6)

(19;-3)

(6;5)

Запитання 8

Які координати має точка осі ординат, рівновіддалена від точок А(-3;4) і В(1;8)?

варіанти відповідей

(0;5)

(5;0)

(-5;0)

(0;-5)

Запитання 9

Знайдіть абсцису точки прямої АВ, ордината якої дорівнює 2, якщо А(-7;4), В(9;12).варіанти відповідей

8,5

-11

4

-2

Запитання 10

Чому дорівнює відстань між точкою перетину прямих х-у=4 і х+3у=12 та точкою М(1;7)?

варіанти відповідей

5

50

Запитання 11

Яким є рівняння прямої, що проходить через точку Р(-1;6) паралельно прямій у=2х-5?

варіанти відповідей

у=6-5х

у=2х+8

у=5х-6

у=2х-8

Запитання 12

Чому дорівнює радіус кола х22+14у-12х+78=0?

варіанти відповідей

7

14

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест