Контрольна робота №2 «Властивості неорганічних сполук"

Додано: 22 квітня
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 68 разів
20 запитань
Запитання 1

Оберіть скорочене йонне рівняння, молекулярна форма якого:

3KOH + FeCl3 → 3KCl + Fe(OH)3

варіанти відповідей

Fe3+ + 3ОН-+ 3Cl- = Fe(OH)3↓ + 3Cl-


+ + 3ОН- + Fe3+ + + Fe(OH)3

Fe3+ + 3ОН- = Fe2O3 + H2O


Fe3+ + 3ОН- = Fe(OH)3

Запитання 2

Доповніть рівняння реакції: ? + ? → Са(ОН)2

варіанти відповідей

СаО і HCl

 Ca і Н2O

CaO і H2O

CaCl2 і H2O

Запитання 3

Закінчіть рівняння хімічної реакції

FeS + 2HCl →

варіанти відповідей

FeCl2 + H2SO4

H2S + FeCl2

FeCl2 + H2O

FeCl2 + SO2

Запитання 4

Яку масу цинк сульфату можна отримати при взаємодіі 650 г цинку з сульфатною кислотою.

варіанти відповідей

 154 г

 161 г

196 г

166 г

Запитання 5

Із наведених формул речовин обери формулу основи:

варіанти відповідей

Na2O

4OH

NaH

Na2CO3

Запитання 6

Вкажіть всі формули солей:

варіанти відповідей

Mg(OH)2;

NaNO3;

HNO3;

CaO;

BaCl2.

Запитання 7

Вкажіть формулу калієвої селітри 

     

варіанти відповідей

NaNO3

K2CO3 

KNO3

 KCl

Запитання 8

Яке добриво одночасно має в своєму складі Нітроген та Фосфор?

варіанти відповідей

амоній хлорид 

поташ

амоній фосфат  

амоній нітрат

Запитання 9

Установіть генетичний ланцюжок добування ферум(III) оксиду з поданих речовин:

а) ферум(III) хлорид     б) залізо     в) ферум(III) гідроксид     г) ферум(III) оксид

варіанти відповідей

б а в г

 б г в а

б в а г

а в б г

Запитання 10

В якому рядку правильно вказані продукти реакції H3PO4 + Ba(OH)2 =

варіанти відповідей

Ba3(PO4)2 + H2

H2Ba + P2O5

Ba3(PO4)2 + H2O

BaO + P2O5

Запитання 11

З якими із перелічених речовин може реагувати натрій гідроксид? 

варіанти відповідей

НСІ

FeO

H2SO4

Zn(ОН)2

СO2

Запитання 12

Установіть генетичний ланцюжок добування калій сульфіту:

а) H2SO3  б) SO2  в) S г) K2SO3

варіанти відповідей

в б а г

б в а г

г а б в

а г б в

Запитання 13

Позначте, до якого класу неорганічних сполук належить неорганічна речовина «Х», що бере участь у реакції за схемою:

барій гідроксид + Х → барій карбонат + луг.

варіанти відповідей

оксид

кислота

основа

сіль

Запитання 14

Установіть послідовність додавання реактивів (дій) у генетичному ряді:

Cu → CuO → CuSO→Cu(OH)2 → CuO

а) NaOH б) H2SO4  в) O2  г) t д) H2O

варіанти відповідей

в б г а

в б а г

в б д г

д б а в

Запитання 15

Вкажіть всі речовини, що взаємодіють з кислотами:

варіанти відповідей

метали, що стоять у ряді активності до водню

основні оксиди

кислотні оксиди

основи

амфотерні оксиди

метали, що стоять у ряді активності після водню

Запитання 16

Укажіть реакцію нейтралізації:

варіанти відповідей

2NaOH + H2SO4 =  Na2SO4 + 2H2O

Na2O+ H2SO=  Na2SO4 + H2O

Мg + 2HCl  =  МgCl+ H

ВаО + Na2SO4  = Na2O+ ВаSO4   

Запитання 17

Обчисліть масу осаду (г), утвореного внаслідок взаємодії натрій карбонату масою 10,6 г з магній хлоридом масою 10 г.

варіанти відповідей

84

8,4

0,84

11,7

Запитання 18

При додаванні калій гідроксиду до досліджуваного розчину виділяється газ із різким специфічним запахом амоніаку. Досліджуваний зразок містив:

варіанти відповідей

карбонат-йон

сульфід-йон

амоній-йон

кислоту

Запитання 19

Який реактив є спільним для визначення хлорид- і ортофосфат-йонів?

варіанти відповідей

AgCl

ВаСl2

AgNO3

NaOH

Запитання 20

У результаті взаємодії 13,6 г суміші натрій нітрату й натрій карбонату з достатньою кількістю нітратної кислоти виділилося 2,24 л (н.у.) вуглекислого газу. Обчисліть масову частку натрій нітрату, який містився в суміші до реакції.

варіанти відповідей

62,5 %

8,5 г

3 г

22,06 %

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест