18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Контрольна робота №2 з біології для 11 класу

Додано: 24 квітня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 15 разів
12 запитань
Запитання 1

Основними завданнями селекції є:

варіанти відповідей

виведення сортів рослин із високою врожайністю

виведення порід тварин із високою продуктивністю

виведення стійких до захворювань та дії несприятливих факторів форм рослин і тварин

підвищення витрат на вирощування рослин і тварин

забезпечення адаптації сортів і порід до умов сучасного сільськогосподарського виробництва

Запитання 2

Чим різняться між собою природний і штучний добір?

варіанти відповідей

 Під дією штучного добору відбувається адаптація до конкретних умов існування певного виду

Штучний добір здійснює адаптацію не до умов існування, а до вимог, які висуває людина в ході селекційної роботи.

Основними формами природного добору є масовий та індивідуальний. 

Природний добір є важливим інструментом селекційних технологій. 

Запитання 3

Обери всі вірні характеристики класичних методів селекції організмів

варіанти відповідей

Гібридизація - це схрещування особин із різними генотипами, які є представниками одного виду

Створення чистих ліній - це виведення гомозиготних особин з однаковим генотипом за великою кількістю генів

Інбридинг - це схрещування особин різних порід

Аутбридинг - це схрещування особин однієї породи або навіть однієї родини

Запитання 4

До основних напрямів селекції більшості культур можна віднести такі:

варіанти відповідей

підвищення врожайності

зміна тривалості вегетаційного періоду або його частин

стійкість до антропогенних факторів середовища

стійкість до захворювань і шкідників

Запитання 5

З чим пов'язане масове поширення домашньої кішки

варіанти відповідей

пов'язане з розвитком мореплавства

пов'язане з розвитком скотарства

пов'язане з збільшенням кількості мишей

пов'язане з розвитком культури та творчості

Запитання 6

Оберіть всі вірні механізми комбінативної мінливості мікроорганізмів, що використовуються в селекції цієї групи для отримання нових варіантів із наступним відбором вдалих форм

варіанти відповідей

Кон'югація

Транскрипція

Трансформація 

Трансдукція 

Запитання 7

Оберіть вірні визначення галузей біотехнології.

варіанти відповідей

Клітинна інженерія — це галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології культивування клітин і тканин поза організмом у штучних умовах. 

Клітинна інженерія — це галузь біотехнології, яка створює унікальні клітини і тканини в організмі.

Генетична (генна) інженерія — це галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології виділення генів з організмів і окремих клітин, їх видозмінення й уведення в інші клітини або організми.

Генетична (генна) інженерія — це галузь біотехнології, яка розробляє й використовує мутантні гени для клонування тварин.

Запитання 8

Добре відпрацьованими і популярними технологіями репродуктивної медицини є:

варіанти відповідей

 екстракорпоральне запліднення 

інтракорпоральне запліднення 

клонування

трансплантація

Запитання 9

Принципи біоетики:

варіанти відповідей

Принцип автономії (індивід має право розпоряджатися своїм здоров'ям)

Принцип блага (лікар зобов'язаний виконувати дії, спрямовані на покращення стану пацієнта)

Принцип справедливості (вимагає рівного ставлення до всіх пацієнтів і рівного доступу до ресурсів для медичної допомоги)

Принцип пріорітетів (лікар має можливість обрати якій людині надавати медичну допомогу)

Запитання 10

Основними завданнями екології є:

варіанти відповідей

вивчення взаємодії організмів із факторами навколишнього середовища та їх впливу на середовище проживання

особливості створення агроценозів

вивчення організації та функціонування біологічних угруповань (популяцій, екосистем, біосфери)

розробка основ раціонального природокористування

Запитання 11

Обери всі вірні приклади біоіндикації при засоленні ґрунту:

варіанти відповідей

Пожовтіння листків липи з країв ще до настання осені.

Підвищення концентрації проліну в листках каштана.

Зниження співвідношення хлорофілу α до хлорофілу b в ялини. 

Опадання листя в лип і каштанів

Запитання 12

Обери всі вірні приклади співіснування організмів

варіанти відповідей

Аменсалізм. Виділення рослинами речовин, що пригнічують ріст інших рослинних видів (сфагнові мохи на болотах витісняють квіткові рослини, ялина витісняє інші рослини)

Паразитизм. Бульбочкові бактерії та бобові рослини, ссавці та бактерії кишечника

Протокооперація. Зв'язок раків-пустельників і актиній дає ракам захист від хижаків, а для актиній збільшує простір для полювання

Мутуалізм.Дерево й лишайник, що живе на ньому, риби-причепи й акули, поширення спор і насіння рослин за допомогою тварин

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест