Контрольна робота № 2 з теми «Механічний рух»

Додано: 19 грудня 2023
Предмет: Фізика, 7 клас
17 запитань
Запитання 1

Закінчіть речення: «Пройденим шляхом називається...»

варіанти відповідей

траєкторія;

довжина траєкторії

переміщення тіла за певний час

Запитання 2

Виберіть складові системи відліку (декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

годинник

тіло, яке рухається

тіло відліку

система координат, пов'язана з тілом відліку

система координат, пов'язана з тілом, яке рухається

Запитання 3

Фізична модель тіла, розмірами і формою якого в умовах даної задачі можна знехтувати, - це...

варіанти відповідей

матеріальна точка

тіло відліку

тіло, що рухається

будь-яке тіло

Запитання 4

Уявна (або видима) лінія, вздовж якої рухається тіло (матеріальна точка), - це...

варіанти відповідей

шлях

переміщення

пряма

траєкторія

Запитання 5

Вкажіть, яке з тіл, що рухаються, можна вважати матеріальною точкою:

варіанти відповідей

Земля обертається навколо власної осі;

двері вагона зачиняються;

контейнер перевозять залізницею з одного міста до іншого;

учень виходить до дошки

Запитання 6

На прямолінійній ділянці шляху товарний поїзд рухається зі швидкістю 72 км/год, а пасажирський - 20 м/с. Який з поїздів рухається швидше?

варіанти відповідей

товарний

пасажирський

швидкості обох поїздів однакові

Запитання 7

М ’яч, кинутий вертикально вгору, піднявся на висоту 6 м і був спійманий на тій висоті, з якої його кинули. Порівняйте шлях і переміщення м’яча:

варіанти відповідей

пройдений шлях більший на 12 м;

пройдений шлях більший на 6 м;

пройдений шлях менший на 12 м;

пройдений шлях менший на 6 м

Запитання 8

Рівномірний рух траекторія якого пряма лінія - це ...

варіанти відповідей

криволінійний рух

періодичний рух

прямолінійний рух

нерівномірний прямолінійний рух

Запитання 9

Вкажіть рух, який можна вважати поступальним:

варіанти відповідей

розворот автомобіля;

вертикальний підйом вантажу;

обертання дзиги;

рух супутника навколо Землі

Запитання 10

Визначте, у скільки разів швидкість штучного супутника

Землі 8 км/с більша, ніж швидкість кулі 500 м/с:

варіанти відповідей

16

15

12

8

Запитання 11

Закінчіть речення: «Механічним рухом називається...»

варіанти відповідей

рух тіла відносно інших тіл;

зміна положення тіла відносно інших тіл;

зміна положення тіла відносно інших тіл з плином часу;

пройдений шлях

Запитання 12

Визначте швидкість рівномірного прямолінійного руху

електропоїзда, який за 2,5 хв пройшов шлях 3600 м

варіанти відповідей

25 м/с

14 м/с

24 м/с

21 м/с

Запитання 13

Визначте швидкість руху потяга, який за 3 хв пройшов 4,5 км.

варіанти відповідей

10 м/с

25 м/с

40 м/с

1,5 м/с

Запитання 14

Якою літерою позначається швидкість?

варіанти відповідей

v

s

l

t

Запитання 15

Яка одиниця вимірювання швидкості в СІ

варіанти відповідей

м/с

км/с

км/год

м/год

Запитання 16

Яка формула для обчислення швидкості руху тіла?

варіанти відповідей

v = s/t

v = s*t

s= vt

s = v/t

Запитання 17

Вкажіть кількість координат, якими можна задати положення тіла, що рухається по довільній траєкторії на площині:

варіанти відповідей

2

4

3

1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест