контрольна робота №3 "Взаємодія тіл. Сили"

Додано: 18 лютого 2021
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 15 разів
15 запитань
Запитання 1

Деформації, які зберігаються після припинення дії на тіло зовнішніх сил, називають...

варіанти відповідей

пружними

згину

пластичними

кручення

Запитання 2

Відзначте види сили тертя, яких не існує

варіанти відповідей

сила тертя спокою

сила тертя руху

сила тертя кручення

сила тертя ковзання

сила тертя кочення

Запитання 3

В яких формулах бракує сили тертя?

варіанти відповідей
Запитання 4

В якій формулі бракує сили пружності?

варіанти відповідей
Запитання 5

Яка сила тяжіння діє на банку з водою, ємністю 1,5 л, якщо маса порожньої банки 250 г.

варіанти відповідей

1,75Н

17,5Н

175Н

350Н

Запитання 6

 Визначте видовження пружини динамометра, жорсткість якої 400 Н/м, під час підвішування тіла масою 2 кг.

 

варіанти відповідей

20м

0,5м

0,05м

Запитання 7

Дві команди в протилежних напрямах тягнуть канат, модулі їх сил відповідно 10Н, 6Н. Знайдіть рівнодійну цих сил.

варіанти відповідей

16Н

15Н

-4Н

Запитання 8

Визначити масу дівчинки, якщо сила тяжіння, що діє на неї дорівнює 500 Н?

варіанти відповідей

500кг

50кг

5кг

55кг

Запитання 9

Перше тіло має масу 1,5 кг, а друге 150 г. Маса якого тіла більша?

варіанти відповідей

другого

вони рівні

першого

Запитання 10

У результаті дії сили тіло може ...

варіанти відповідей

збільшити свою масу

збільшити свій об'єм

збільшити свою швидкість

Запитання 11

На тіло в одному напрямку діють дві сили 5Н і 7Н. Чому дорівнює рівнодійна

варіанти відповідей

12Н

Запитання 12

Як зветься фізична величина, яка є мірою дії одноно тіла на інше?

варіанти відповідей

Маса

Інерція

Сила

Рівнодійна

Запитання 13

Ньютон - це одиниця вимірювання...

варіанти відповідей

сили

взаємодії

маси

густини

Запитання 14

Прилад, за допомогою якого можна виміряти силу, зветься...

варіанти відповідей

Метроном

Терези

Динамометр

спідометр

Запитання 15

Що називають деформацією тіла?


варіанти відповідей

будь-яка зміна форми та об’єму тіла; 

дія на тіло інших тіл;  

 викликає таку ж дію, як усі сили разом, що діють на тіло;  

зміна форми тіла при його видовженні.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест