Контрольна робота по темі "Множення одночлена на многочлен. Множення многочлена на многочлен. Розкладання многочленів на множники"

12 запитань
Запитання 1

Розкладіть многочлен на множники методом винесення спільного множника за дужки : 12а² - 36ах+6ах2

варіанти відповідей

6а (а - 4х+х2)

6а (2а -6х+ х2)

6 (2а² - 6х+ах2)

6а (2а - 6х)

Запитання 2

Зведіть подібні доданки: - 4x4 - 2x3 + 7x4 +17x3

варіанти відповідей

 -14x4+9x3

-2x3

-2x4

3x4 + 15x3

Запитання 3

Виконайте множення: -5а2(- а2 +6a-3)

варіанти відповідей

 -5а4+30а3+15а2

4-6а-3

4-30а3+15а2

-5а4+6а3+15

Запитання 4

Спростіть вираз: - х (3ху +12у) + у (3х +5х2)

варіанти відповідей

2у - 9ух

 х2у-25у2х

-3х2у+25у2х

2у-25у2х

Запитання 5

Спростити вираз: (-3а + 5)⋅(2а + 1) - 7а

варіанти відповідей

-6а2 - 20а+5

2 - 10а - 5

- 6а2 + 5

2 + 20а - 4

Запитання 6

Спростіть вираз: 2х(8 - 5х) + 9(х2 + 7)

варіанти відповідей

19х2 + 16х + 63

х2 - 16х + 63

2 + 16х + 63

25х2 + 16х + 7

Запитання 7

Зведіть подібні доданки: 3( 2х - 1) - 3х

варіанти відповідей

3х-х+6

3х+х

3х-3

3х+3

Запитання 8

Розв'яжіть рівняння ( х + 1)( х - 4)  = - 10 +x2

варіанти відповідей

2

6

-10

-2

Запитання 9

Розкладіть многочлен на множники 6ас+3bc - 10an-5nb

варіанти відповідей

(2a- b)(3c+5n)

(2a+b)(3c+5n)

(2a- b)(3c-5n)

(2a+b)(3c-5n)

Запитання 10

Розв'яжіть рівняння , попередньо розклавши ліву частину рівняння на множники: 5х³ - х² + 5х - 1 = 0


варіанти відповідей

1

0,2

-0,2

1 ; -1

Запитання 11

Запишіть вираз у вигляді степеня 28⋅ 4⋅ 162

варіанти відповідей

1282

 224

214

2214

Запитання 12

Знайдіть різницю многочленів: 8х2-12х+4 і 2х2+5х-2


варіанти відповідей

 6х-7х+2

2 -17х-6

2 -17х +6

2 -7х+6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест