Контрольна робота

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 206 разів
24 запитання
Запитання 1

До складових геополітичного положення країни належать:

варіанти відповідей

вихід до моря

перетин транспортних магистралей

сусідні країни

міжнародні та региональні організації

гарячі точки

Запитання 2

До державної території НЕ належить :

варіанти відповідей

внутрішні води

повітряний простір

територіальні води

економічна зона

Запитання 3

Вкажіть країни, з якими межує Україна.  

варіанти відповідей

Хорватія

Румунія

Польща

Білорусь

 Чехія

Росія

Запитання 4

Для країн із другим типом відтворення характерні:

варіанти відповідей

низькі показники народжуваності, смертності та природного прирісту

висока народжуваність, що знижується, і, як наслідок, високий природний приріст

низькиі показники народжуваності, високі - смертності і, як наслідок, від'ємний природний приріст

високі народжуваність та смертність і , як наслідок, високий природний приріст

Запитання 5

Запаси залізних руд – 27,4 млрд. т. Визначте, на скільки років вистачить руд, якщо видобуток здійснюватиметься 63,0 млн. т

варіанти відповідей

44 років

460 років

43 роки

435 років

Запитання 6

Що таке офшор?

варіанти відповідей

Територіальна частина національного господарства, що має певну спеціалізацію в межах країни

Фірма чи компанія, що зареєстрована в країні, в якій не має доходів, тому позбавлена повністю або частково оподаткування.

Обмежений район країни з особливо сприятливими умовами для вільного підприємництва і зовнішньоекономічної діяльності

Запитання 7

Обчисліть, користуючись даними, показник природного приросту населення країни за рік:

населення - 300 тис.

осібнароджуваність- 9 тис.

осібсмертність - 15 тис.

осібеміграція - 10 тис.

осібімміграція - 15 тис. осіб

варіанти відповідей

6

-5

5

-6

Запитання 8

Назвіть міста-мільйонери України

варіанти відповідей

Київ, Харків, Донецьк

Київ, Одеса, Дніпро

Київ, Харків, Одеса

Київ, Донецьк, Харків

Запитання 9

У країні спостерігається перший тип відтворення населення. Які особливості демографічних процесів характерні для даної країни?

варіанти відповідей

високий рівень народжуваності, відносно низька смертність

високі темпи "старіння населення", демографічна криза

зростає частка працездатного населення

природний приріст зростає, демографічний вибух

Запитання 10

Який сектор економіки України є провідним (за ватрістю)?

варіанти відповідей

первинний

smoothing: antialiased; border-radius: 50%'>

вторинний

третинний

четвертинний

Запитання 11

Яка промисловість залишається провідним видом економічної діяльності в промисловості України?

border-radius: 50%'>

варіанти відповідей

добувна

легка

чорна металургія

сільське господарство

Запитання 12

Укажіть співвідношення кількості чоловіків і жінок на території України:

варіанти відповідей

чоловіки 50% і жінки 50%

чоловіки 54% і жінки 46%

чоловіки 46% і жінки 54%

чоловіки 55% і жінки 45%

Запитання 13

Вкажіть міжнародні організації, до складу яких наразі входить Україна (ТРИ правильні відповіді):

варіанти відповідей

АСЕАН

ГУАМ

ЄС

НАТО

ООН

Рада Європи

Запитання 14

Частина народу, що живе за межами країни свого походження:

варіанти відповідей

народність

біженці

діаспора

внутрішньо-переміщені особи

Запитання 15

Укажіть найважливішу причину виникнення депопуляції населення в державі:

варіанти відповідей

переважання іммігрантів над емігрантами

смертність більше за народжуваність і від'ємне сальдо міграції

народжуваність дорівнює смертності

однакова кількість іммігрантів та емігрантів

Запитання 16

Укажіть три сучасні демографічні проблеми України:

варіанти відповідей

висока тривалість життя

високий рівень народжуваності

процес депопуляції населення

переважання чоловіків у складі населення

низький рівень народжуваності

старіння" нації

Запитання 17

Кількість держав, які мають сухопутній кордон з Україною

варіанти відповідей

5

4

7

6

Запитання 18

За формою правління Україна є

варіанти відповідей

президенською республікою


конституційною монархією

президенсько-парламенською республікою

парламенсько-президенською республікою

Запитання 19

Яка невизнана країна має спільний кордон з Україною

варіанти відповідей

Абхазія


Палестинські території

Придністров'я

Сирія

Запитання 20

Територія якого острова України стала приводом для подання Румунією

позову до Міжнародного суду ООН в Гаазі про нове розмежуваннячорноморського шельфу.

варіанти відповідей

Зміїний


Хортиця

Тузла

Джарилгач

Запитання 21

Назвіть складові державної території:

варіанти відповідей

державний кордон

повітряний простір над державною територією

нейтральні водинадраЗапитання 22

З якою країною Україна має кордон як морський, так і сухопутний?

варіанти відповідей

Польща Молдова

Болгарія

РумуніяЗапитання 23

Експортна орієнтація рослинництва України зумовлює зростання посівів таких культур:

варіанти відповідей

пшениці, кукурудзи, цукрових буряків

соняшнику, сої, кукурудзи, ріпаку

винограду, цукрових буряків,пшениці

кукурудзи, цукрових буряків, рису

Запитання 24

Виберіть три відповіді з семи. Виберіть виробництва харчової промисловості, зорієнтовані у своєму розміщенні здебільшого на споживчий чинник?

варіанти відповідей

Виробництво кондитерських виробів

Виробництво цукру

Перероблення та консервування фруктів і овочів

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

Олійно-жирове виробництво

Виробництво тваринних жирів та сиру

Виробництво молочних продуктів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест