Підсумковий тест з теми "Загальні суспільно - географічні закономірності"

Додано: 7 травня 2020
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 70 разів
15 запитань
Запитання 1

Світосистема - це

варіанти відповідей

складний земний простір на конкретній території, який розвивається у часі

людство із властивими йому виробничими й суспільними відносинами

результат, процес формування глобальної геопросторової єдності в системі "суспільство - природа"

немає правильної відповіді

Запитання 2

Яка причина "демографічного вибуху" ХХ ст.?

варіанти відповідей

збільшення у світі кількості міст

високі темпи економічного зростання високорозвинутих країн

стрімке зниження смертності в країнах, що розвиваються

зростання рівня народжуваності в розвинутих країнах

Запитання 3

Що сповільнило темпи скорочення населення України протягом останніх 10 років?

варіанти відповідей

реалізація заходів демографічної політики

зростання частки працездатного населення

зростання рівня урбанізації в країні

збільшення частки жінок у статевій структурі населення

Запитання 4

назвіть світові центри міграції кваліфікованої робочої сили

варіанти відповідей

Саудівська Аравія

США

Південна Африка

Австралія

Німеччина

Японія

Запитання 5

Як називається процес всесвітньої економічної, політичної, культурної і релігійної інтеграції та уніфікації?

варіанти відповідей

регіональна інтеграція

інтернаціоналізація

інформація

глобалізація

Запитання 6

Яке твердження про населення України є правильним?

варіанти відповідей

на території України немає міст - мільйонників

гагаузи, кримські татари, кримські греки є представниками корінного населення України

русини живуть на кордоні з Росією

найбільшою формою міського розселення в Україні є мегаполіс

Запитання 7

Четвертинний сектор економіки - це...

варіанти відповідей

переробна промисловість, будівництво

освіта, наукові дослідження

транспортні, житлово - комунальні послуги

сільське господарство, добувна промисловість

банківсько - фінансові та юридичні послуги

Запитання 8

Якою діяльністю займається ТНК "Арселор Міттал Стіл" ?

варіанти відповідей

кольоровою промисловістю

легкою промисловістю

чорною промисловістю

машинобудуванням

хімічною промисловістю

Запитання 9

Ринок аутсорсингу найбільш поширений у сфері

варіанти відповідей

бухгалтерської справи

ІТ - технологій

медицини

транспорту

Запитання 10

ВЕЗ - це...

варіанти відповідей

певна територія країни, де встановлюється пільгові умови на подптки, валютні та візові режими

сукупність дочірніх фірм, розташованих у різних країнах

раціональна організація управління регіонами, господарством, політичним та культурним життям

Запитання 11

Ланцюги доданої вартості - це..

варіанти відповідей

різниця між вартістю продукції, яку виробляє підприємство та вартістю засобів виробництва

вартість, яка додається у процесі виробництва товару до вартості сировини, матеріалів, палива на кожній стадії його просування від виробника до споживача

сучасна форма МПП, яка включає всі бізнес - процеси від моменту отримання замовлення споживача до постачання кінцевого продукту

Запитання 12

Виберіть країни - лідери авіаракетобудування

варіанти відповідей

Великобританія

Франція

Китай

Японія

США

Запитання 13

Вкажіть правильні твердження

варіанти відповідей

виробництво одягу, взуття, текстилю має тенденцію до переміщення в країни з "дешевою" робочою силою

видобуток та споживання мінеральних ресурсів, як правило, розвиваються в одних і тих же країнах

фармацевтика - одна з найскладніших виробництв у хімічній індустрії

до складу політичної системи суспільства входять політичні інституції та політичні відносини

Запитання 14

Виберіть ознаки класичної ринкової економіки

варіанти відповідей

переважає державна власність на засоби виробництва

переважає приватна власність на засоби виробництва

ціни на товари визначає попит і пропозиція

ціни на товари складаються на основі традицій

стабільні ціни встановлює держава

розвиток економіки централізовано планують на певний проміжок часу

розвиток економіки керується конкуренцією та вільним вибором

Запитання 15

Визначте сальдо зовнішніх міграцій країни, якщо за рік з неї емігрувало 56 тис. осіб, а величина імміграції становила 82 тис. осіб

варіанти відповідей

138 тис. осіб

26 тис. осіб

- 26 тис. осіб

ваша відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест