29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Контрольна робота №4 "Функції"

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 5 разів
9 запитань
Запитання 1

Укажіть запис, що задає функцію

варіанти відповідей

4х-5=2+4х

14/2-6=1

3с-5>9

у=х-5 ∕ 3

Запитання 2

Укажіть функцію, що є лінійною

варіанти відповідей

у=х2+6х

у=х2+7

у=1 ∕ 3х+7

у=5х+8

Запитання 3

Лінійну функцію задано формулою у=5-3х

Укажіть коефіцієнти k i l цієї функції

варіанти відповідей

k=5; l=3

k=-3; l=5

k=-5; l=3

k=5; l=-3

Запитання 4

Функцію задано формулою у=5х-6. Знайдіть:

1) значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 3;

2) значення аргументу,при якому значення функції дорівнює -16

варіанти відповідей

у=-7; х=-1

у=9; х=-2

у=3; х=-2

у=-9; х=2

Запитання 5

Функцію задано функцією у=0.5х-2,5.Не виконуючи побудови:

1) знайти нулі функції;

2) зясуйте, чи проходить графік функції через точку М(10; 2,3)

варіанти відповідей

1) х=5, 2) ні

1) х=-5; 2) ні

1) х=5; 2) так

1) х=-5; 2) так

Запитання 6

Побудуйте графік функції у=-х+5.

Користуючись графіком,знайдіть:

1) значення функції при х=3

2) значення аргументу, при якому у=1

варіанти відповідей

1) у=2; 2)х=4

1) у=3; 2)х=1

1) у=2; 2)х=-4

1) у=-2; 2)х=4

Запитання 7

Знайти область визначення функції у=5 ∕ 8х+х2

варіанти відповідей

Усі числа, крім 0 і 8

Усі числа, крім 0 і 5

Усі числа, крім 0 і -5

Усі числа, крім 0 і -8

Запитання 8

Побудуйте в одній системі координат графіки функції у=-3,5х та у=-7 і знайдіть точки їх перетину

варіанти відповідей

(2; 7)

(7; 2)

(2; -7)

(-7; 2)

Запитання 9

Знайдіть найменше значення функції у=х2-10х+18

варіанти відповідей

-3 при х=4

5 при х=-7

-7 при х=5

-2 при х=3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест