Контрольна робота № 4 з теми «Тиск твердих тіл, рідин і газів»

Додано: 3 квітня 2022
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 1273 рази
20 запитань
Запитання 1

За якою формулою розраховують тиск твердого тіла?

варіанти відповідей

 p=Fv       

p=mv

p=gh

p=F∕S

Запитання 2

Як тиск залежить від площі поверхні, до якої прикладена сила?

варіанти відповідей

Не залежить

При зменшенні цієї площі зменшується і тиск

Зменшення площі викликає збільшення тиску

Збільшення площі не змінює тиску

Запитання 3

1.Вкажіть правильне формулювання закону Паскаля.

варіанти відповідей

Тиск, створюваний на нерухому рідину, передається рідиною в усіх напрямках однаково

тиск, який діє на рідину або газ, передається ними в усіх напрямках однаково;

 тиск, який діє в рідині або газі, передається ними в усіх напрямках однаково;

Запитання 4

2. Рідина створює тиск:

варіанти відповідей

лише на дно посудини;

лише на бічні стінки посудини;

на дно посудини і бічні стінки посудини.

Запитання 5

3. Яка основна причина того, що газ створює тиск? 

варіанти відповідей

 Дія на газ сили тяжіння

Притягання між молекулами газу і стінками посудини

Удари молекул газу об стінки посудини

Взаємодія між молекулами газу і стінками посудини

Запитання 6

5. Формула для визначення гідростатичного тиску

варіанти відповідей

p=ρg/h

 p=ρSh

 p=ρgh

p=F/S

Запитання 7

6. Тиск рідини, як наслідок дії тяжіння залежить від її :

варіанти відповідей

густини і площі дна посудини;

маси і площі дна посудини;

висоти стовпа рідини і маси;

густини і висота стовпа рідини;

Запитання 8

Нормальний атмосферний тиск рівний...

варіанти відповідей

750 мм. рт. ст.

760 мм. рт. ст.

760 см. рт. ст.

760 мм. вод. ст.

Запитання 9

Оберіть формулу, яка відповідає закону Архімеда

варіанти відповідей

F = ρgV

F = ρgm

F = ρgh

Запитання 10

Плавання тіл в рідині або газі залежить від

варіанти відповідей

густини тіла та рідини або газу

маси тіла

сили тяжіння

Запитання 11

Основна властивість сполучених посудин

варіанти відповідей

у відкритих сполучених посудинах вільні поверхні однорідної нерухомої рідини встановлюються на одному рівні

посудини, з'єднані між собою так, що між ними може перетікати рідина

Запитання 12

Архімедова сила

варіанти відповідей

сила тяжіння

сила тиску

виштовхувальна сила

Запитання 13

Прилад для вимірювання тиску рідин і газів

варіанти відповідей

Манометр

Гідравлічний прес

Барометр

Запитання 14

Одиницею тиску в СІ є--

варіанти відповідей

Н

Па

Бар

%

Запитання 15

Тиск позначають буквою....

варіанти відповідей

F

S

p

g

Запитання 16

Який тиск створить тіло масою 10 кг на горизонтальну поверхню площею 1 м2 ?

варіанти відповідей

10 Па

0,1 кПа

100 кПа

0,1 Па

Запитання 17

Людина сидить на дивані, створюючи на його поверхню певний тиск. Як зміниться тиск, якщо людина ляже на диван?

варіанти відповідей

Не зміниться

Зменшиться

Збільшиться

Неможливо визначити, бо треба знати масу людини

Запитання 18

Виразіть тиск 0,5 кПа у Паскалях

варіанти відповідей

5 Па

50 Па

500 Па

5000 Па

Запитання 19

Усі бруски мають однакову масу. Який з них здійснює найбільший тиск на поверхню?

варіанти відповідей

Синій

Зелений

Червоний

Запитання 20

10. Висота стовпа води в склянці 8 см. Який тиск чинить вода на дно пляшки? Густина води 1000 кг/м3.

варіанти відповідей

 8 000 Па

80 000 Па

800 Па

80 Па

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест