28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Контрольна робота (І частина)

Додано: 18 травня
Предмет: Хімія, 7 клас
Копія з тесту: Контрольна робота
Тест виконано: 121 раз
13 запитань
Запитання 1

Вибрати складові розчину: 

варіанти відповідей

компонент розчину

 елемент розчину

 розчинник

розчинена речовина

Запитання 2

Вода належить до ...

варіанти відповідей

 солей

кислот

 оксидів

 основ

Запитання 3

Серед ряду речовин вибрати прості:

 

варіанти відповідей

кисень

 вуглекислий газ

 вода

водень

Запитання 4

Укажіть ознаки хімічної реакції під час горіння сірника:


варіанти відповідей

 зміна забарвлення

виділення газу

виділення світла

тепловий ефект

Запитання 5

Позначте усі правильні твердження

           

варіанти відповідей

 розчини можуть бути лише рідкими

розчин складається з розчинника та розчиненої речовини

 розчини можуть бути твердими, рідкими та газоподібними

у живих організмах розчини відсутні

Запитання 6

Яка об’ємна частка кисню в повітрі?варіанти відповідей

 21%

  0,03%

0,91

 75%

Запитання 7

Серед наведених реакцій вкажіть реакцію розкладу та суму коефіцієнтів в ній

А. Cu(OH)2 = CuO + H2O

Б. . Pb + O2 = PbO  

варіанти відповідей

 Б. 3

А. 4

 А .3

Б.4

Запитання 8

Які коефіцієнти треба поставити перед Р , О2, Р2О5 та щоб урівняти схему

Р +О2 = Р2О5 і отримати хімічне рівняння:    

варіанти відповідей

 3, 4, 5

4, 2, 5

 2, 3, 4

4, 5, 2

Запитання 9

Установіть відповідність між масами компонентів розчинів та масовими частками розчиненої речовини в утворених розчинах

Маси речовин у розчині

1. 90 г води та 10 г солі

2. 8 г води та 2 г солі

3.95 г води та 5 г солі

4. 75 г води та 25 г солі

Масова частка солі у розчині

А. 20%

Б. 5%

В. 10%

Г. 25%


  

варіанти відповідей

  1Г, 2Б, 3В,4А

 1Б, 2А, 3Г, 4В

1В, 2А, 3Б, 4Г

1А, 2Б, 3В, 4Г

Запитання 10

Речовина має формулу- Al2O3 . Вказати кількісний склад речовини:


варіанти відповідей

2 молекули алюмінію і 3 молекули кисню

 2 атоми Алюмінію і 3 атоми кисню

2 молекули алюмінію і 3 атоми Оксигену

 2 атоми Алюмінію і 3 атоми Оксигену

Запитання 11

Які реакції називаються реакціями горіння?

варіанти відповідей

реакції окиснення, що супроводжуються виділенням тепла і світла


реакції розкладу


реакції обміну


реакції окиснення, що відбуваються при наявності каталізаторів


Запитання 12

Що таке «оксиди»?

варіанти відповідей

складні речовини, що містять Оксиген


бінарні сполуки, що містять Оксиген

бінарні сполуки


складні речовини


Запитання 13

Як називаються речовини, які прискорюють хімічні реакції, але не входять до складу їх продуктів?


варіанти відповідей

інгібітори


ензими

каталізатори

ферменти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест