Контрольна робота №5: Рух і взаємодія

Додано: 12 квітня 2022
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 15 разів
12 запитань
Запитання 1

Тіло перебуває у стані невагомості, якщо:


варіанти відповідей

рівнодійна всіх сил, що діють на тіло, дорівнює нулю;

сили тяжіння зрівноважена іншою силою;

на тіло діє тільки сила тяжіння;

його прискорення дорівнює нулю.

Запитання 2

Земля притягує до себе підкинутий м'яч із силою 3 Н. З якою силою цей м'яч притягує до себе Землю? 


       

  


варіанти відповідей

 0,3 Н    

 3 Н       

6 Н

0

Запитання 3

Гравітаційна стала позначається символом ...., та чисельно дорівнює.....

варіанти відповідей

G, 6.67*10-11

g, 9.81

Q, 1,66 * 102

L, 6 * 1024

Запитання 4

Переміщення тіла змінюється за законом: s = 20t -2t2Яка початкова швидкість і прискорення руху тіла?

варіанти відповідей

20 м/с, 2м/с2

20 м/с, - 4м/с2

-20 м/с, - 2м/с2

- 20 м/с, 4м/с2

Запитання 5

З яким прискоренням рухається автомобіль, якщо через 20 с його швидкість збільшується від 5 м/с до 15 м/с?

варіанти відповідей

1 м/с2

2 м/с2

0,5 м/с2

1,5 м/с2

Запитання 6

До тіла в одній точці прикладені сили 10 Н і 12 Н, напрямлені в один бік. Визначте рівнодійну цих сил і масу тіла, яке під дією рівнодійної рухається з прискоренням 0,2 м/с2

варіанти відповідей

2 Н, 10 кг

22 Н, 110 кг

11 Н, 22 кг

110 Н, 110 кг

Запитання 7

Під дією сили 90 Н тіло рухається з прискоренням 0,4 м/с2Визначте масу тіла:

варіанти відповідей

35 кг

22,5 кг

225 кг

14 кг

Запитання 8

Вкажіть фізичний закон, який дає можливість розрахувати прискорення з яким рухаються тіла

варіанти відповідей

перший закон Ньютона

другий закон Ньютона

третій закон Ньютона

закон всесвітнього тяжіння

Запитання 9

Сила, яка виникає внаслідок притягання тіла до Землі - це

варіанти відповідей

сила тяжіння

сила пружності

 сила тертя ковзання

сила Архімеда

Запитання 10

Швидкісний ліфт починає рух вгору зі стану спокою з прискоренням 1,2 м/с2. Визначити вагу пасажира масою 80 кг під час руху (g = 9,8 м/с2).


варіанти відповідей

980 Н

800 Н;

880 Н

720 Н

Запитання 11

2. Сила тяжіння - це


варіанти відповідей

міра інертності тіла;

міра гравітаційної взаємодії тіла із Землею;

сила, з якою Земля діє на тіло біля її поверхні;

Запитання 12

Тіло, що вільно падало з висоти 125 м. Обчисліть швидкість в момент падіння.

варіанти відповідей

25 м/с

12,5 м/с

50 м/с

15 м/с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест