17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Контрольна робота № 5 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження» (частина І)

Тест виконано: 13 разів
11 запитань
Запитання 1

Між будь-якими двома тілами діють сили гравітаційного притягання, які прямо пропорційні добутку мас цих тіл і обернено пропорційні квадрату відстані між ними. 

варіанти відповідей

Перший закон Ньютона  

Другий закон Ньютона 

Третій закон Ньютона


Закон всесвітнього тяжіння

Запитання 2

За якою формулою визначають силу Архімеда? 

варіанти відповідей

 F=mg

 F=μN

F=kx

F=ρрід (газу)gVзан

Запитання 3

Яка одиниця вимірювання прискорення? 

варіанти відповідей

м

м/с

м/с2

кг

Запитання 4

Спустившись з гірки, санки з хлопчиком гальмують із прискоренням 2 м/с2 . Визначте величину гальмівної сили, якщо загальна маса хлопчика та санок дорівнює 45 кг.

варіанти відповідей

22,5 Н

45 Н 

47 Н 

90 Н

Запитання 5

Під час спуску із гори швидкість велосипедиста, який рухається прямолінійно і рівноприскорено, змінилася за 5 с від 18 км/год до 36 км/год. Яке прискорення велосипедиста? 

варіанти відповідей

1 м/с2

0.5 м/с2

2 м/с2

1.5 м/с2

Запитання 6

Земля притягує до себе підкинутий м'яч із силою 3 Н. З якою силою цей м'яч притягує до себе Землю?

варіанти відповідей

 0,3 Н

 6 Н 

 3 Н 

0 Н

Запитання 7

Мотоцикліст, маса якого разом із мотоциклом становить 180 кг, розганяється на горизонтальній дорозі. Визначте прискорення мотоцикла, якщо його сила тяги дорівнює 216 Н, а коефіцієнт опору руху – 0,04.

варіанти відповідей

800 м/с2

0,8 м/с2

1,6 м/с2

0,08 м/с2

Запитання 8

Гравітаційну сталу позначають позначають

варіанти відповідей

F

G

g

а

Запитання 9

Яка з нижче наведених формул виражає другий закон Ньютона?

варіанти відповідей

F1=-F2

а=F/m

F=mg

F=(GmM)/R2

Запитання 10

Тіло масою 2,5 кг рухається вздовж осі Ох. Рівняння руху тіла має вигляд: х=15+3t-t2. Визначте силу, яка діє на тіло і час руху до зупинки.

варіанти відповідей

1,5 Н; 5 с.

15 Н; 1с.

5 Н; 1,5 с.

3 Н; 15с

Запитання 11

На якій висоті (в км) над поверхнею Землі прискорення вільного падіння в 16 разів менше, ніж на земній поверхні? Радіус Землі 6400 км. 

варіанти відповідей

19 200 км

6400 км. 

12 800 км

3 200 км

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест