Контрольна робота № 5 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження» (частина І)

11 запитань
Запитання 1

Між будь-якими двома тілами діють сили гравітаційного притягання, які прямо пропорційні добутку мас цих тіл і обернено пропорційні квадрату відстані між ними. 

варіанти відповідей

Перший закон Ньютона  

Другий закон Ньютона 

Третій закон Ньютона


Закон всесвітнього тяжіння

Запитання 2

За якою формулою визначають силу Гука? 

варіанти відповідей

 F=mg

 F=μN

F=kx

F=ρрід (газу)gVзан

Запитання 3

Яка одиниця вимірювання прискорення? 

варіанти відповідей

м

м/с

м/с2

кг

Запитання 4

Спустившись з гірки, санки з хлопчиком гальмують із прискоренням 2 м/с2 . Визначте величину гальмівної сили, якщо загальна маса хлопчика та санок дорівнює 45 кг.

варіанти відповідей

22,5 Н

45 Н 

47 Н 

90 Н

Запитання 5

Під час спуску із гори швидкість велосипедиста, який рухається прямолінійно і рівноприскорено, змінилася за 5 с від 18 км/год до 36 км/год. Яке прискорення велосипедиста? 

варіанти відповідей

1 м/с2

0.5 м/с2

2 м/с2

1.5 м/с2

18 м/с2

Запитання 6

Земля притягує до себе підкинутий м'яч із силою 3 Н. З якою силою цей м'яч притягує до себе Землю?

варіанти відповідей

 0,3 Н

 6 Н 

 3 Н 

0 Н

Запитання 7

Мотоцикліст, маса якого разом із мотоциклом становить 180 кг, розганяється на горизонтальній дорозі. Визначте прискорення мотоцикла, якщо його сила тяги дорівнює 216 Н, а коефіцієнт опору руху – 0,04.

варіанти відповідей

800 м/с2

0,8 м/с2

1,6 м/с2

0,08 м/с2

Запитання 8

 Тіло, що вільно падало, за останню секунду свого падіння пролетіло 55 м. Обчисліть висоту, з якої падало тіло, і час його падіння.

варіанти відповідей

 50 м , 3с

 80 м, 4 с

 100 м . 5 с

 20 м . 2с

Запитання 9

Радіус малої планети у 20 разів менший від радіусу Землі, а маса цієї планети в 16 000 разів менша від маси Землі. Чому дорівнює прискорення вільного падіння поблизу поверхні малої планети дорівнює?

варіанти відповідей

0,25 м/с2

0,5 м/с2

1,5 м/с2

2,5 м/с2

1 м/с2

Запитання 10

Якщо збільшити відстань між двома матеріальними точками в 3 рази, то як зміниться сила гравітаційної взаємодії?

варіанти відповідей

зменшиться у 3 рази

збільшиться у 9 разів

зменшиться у 9 разів

збільшиться у 3 рази

не зміниться

Запитання 11

Тіло масою 2,5 кг рухається вздовж осі OX. Рівняння руху тіла

має вигляд: x=3t-t2+15. Знайдіть модуль сили, що діє на тіло та час руху тіла до зупинки.

варіанти відповідей

5 Н; 1,5 с

1,5 Н; 5 с

2,5 Н; 3 с

7,5 Н; 3 с

15 Н; 5с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест