Контрольна робота №6 з теми "Рух і взаємодія. Закони збереження" частинаІІ

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 1032 рази
43 запитання
Запитання 1

В замкнутій фізичній системі механічна енергія нікуди не зникає і нізвідки не виникає, вона лише перетворюється з одного виду на інший і є величиною сталою. 

варіанти відповідей

Закон збереження механічної енергії

Закон збереження імпульсу

Реактивний рух

Механічна енергія

Запитання 2

Яка одиниця вимірювання маси тіла? 

варіанти відповідей

кг•м/с

кг

Н/м

Дж

Запитання 3

Опишіть, які перетворення енергії відбуваються при пострілі з лука. 

варіанти відповідей

В початковий момент, коли тятива лука є натягнутою Ep=0 та Ek=0. Коли ми відпускаємо тятиву лука, то половина потенціальної енергія перетворюється на кінетичну. 

В початковий момент, коли тятива лука є натягнутою Ep=max, а Ek=0. Коли ми відпускаємо тятиву лука, то вся потенціальна енергія перетворюється на кінетичну. 

В початковий момент, коли тятива лука є натягнутою Ep=0, а Ek=max. Коли ми відпускаємо тятиву лука, то вся потенціальна енергія перетворюється на кінетичну. 

В початковий момент, коли тятива лука є натягнутою Ep=0, а Ek=max. Коли ми відпускаємо тятиву лука, то вся кінетична енергія перетворюється на потенціальну. 

Запитання 4

Яка одиниця вимірювання імпульсу тіла? 

варіанти відповідей

кг•м/с

кг

Н/м

Дж

Запитання 5

Які перетворення енергії відбуваються при падінні крапель дощу на землю? 

варіанти відповідей

В початковий момент падіння краплі Ep=max, а Ek=max. Під час падіння краплі її потенціальна енергія зменшується, а кінетична енергія збільшується і у момент падіння на землю Ek=max, а Ep=0.

В початковий момент падіння краплі Ep=0, а Ek=0. Під час падіння краплі її потенціальна енергія зменшується, а кінетична енергія збільшується і у момент падіння на землю Ek=max, а Ep=max.

В початковий момент падіння краплі Ep=max, а Ek=0. Під час падіння краплі її потенціальна енергія збільшується, а кінетична енергія зменшується і у момент падіння на землю Ek=max, а Ep=max.

В початковий момент падіння краплі E_p=max, а E_k=0. Під час падіння краплі її потенціальна енергія зменшується, а кінетична енергія збільшується і у момент падіння на землю E_k=max, а E_p=0.

Запитання 6

Обчисліть потенціальну енергію пружини жорсткістю 40 Н/м, деформація якої становить 4 см. 

варіанти відповідей

Ep=32 Дж

Ep=120 Дж

Ep=32 мДж

Ep=12 мДж

Запитання 7

На рисунку представлений графік залежності швидкості тіла від часу. Маса тіла 2 кг. Визначте значення кінетичної енергії тіла в момент часу t = 15 хв. 

варіанти відповідей

Ek=900 мДж

Ek=300 Дж

Ek=900 Дж

Ek=30 Дж

Запитання 8

Тіло масою 2 кг кидають вертикально вгору зі швидкістю 144 км/год. Чому дорівнює кінетична енергія тіла в момент кидка?

варіанти відповідей

Ek=600 Дж

Ek=1600 Дж

Ek=160 Дж

Ek=1600 мДж

Запитання 9

Кіт масою 3 кг, полюючи на птахів, стрибає за пташкою горизонтально з балкона другого поверху, розташованого на висоті 4,5 м від поверхні Землі. Визначте швидкість кота в момент приземлення.

варіанти відповідей

v≈9,48 км/год

v≈9,48 м/с

v≈7,29 см/хв

v≈4,48 м/с

Запитання 10

З плота масою 200 кг, що пливе озером зі швидкістю 0,4 м/с, у напрямі, протилежному напряму руху плота, зі швидкістю 2 м/с стрибає хлопець. Маса хлопця 40 кг. Якої швидкості набирає пліт?

варіанти відповідей

vп=8 м/с

vп=0,88 м/с

vп=6 м/с

vп=0,1 м/с

Запитання 11

Рух, що виникає внаслідок відділення з деякою швидкістю від тіла якоїсь його частини. 

варіанти відповідей

Закон збереження механічної енергії   

Реактивний рух

Закон збереження імпульсу 

Механічна енергія

Запитання 12

Яка одиниця вимірювання механічної енергії? 

варіанти відповідей

кг·м/с            

кг         

Н/м  

Дж

Запитання 13

Снаряд масою 20 кг, що летить горизонтально зі швидкістю 1080 км/год розірвався на три осколка. Знайдіть модуль повного імпульсу осколків відразу після вибуху. 

варіанти відповідей

6 000 кг м/с

21 600 кг м/с

3 000 кг м/с

180 000 кг м/с

Запитання 14

Кішка, полюючи на муху, зістрибує зі шафи заввишки 1,5 м. На якій висоті кінетична енергія кішки буде вдвічі більшою за потенціальну, якщо початкова швидкість руху кішки дорівнює нулю? Опором повітря знехтуйте. 

варіанти відповідей

0,5 м

0,6 м

0,7 м

0,8 м

Запитання 15

Платформа масою 150 кг рухається з певною швидкістю. Спортсмен масою 50 кг наздоганяє платформу та стрибає на неї, унаслідок чого швидкість руху платформи досягає 3 м/с. Визначте початкову швидкість руху платформи, якщо швидкість спортсмена в момент стрибка становила 3,6 м/с. 

варіанти відповідей

2,4 м/с

2,6 м/с

2,8 м/с

3 м/с

Запитання 16

Формула для обчислення кінетичної енергії тіла. 

варіанти відповідей

а)Ek0+Ep0=Ek+Ep

б) Ek=(mv2)/2

в) m1 υ 01+m2 υ 02=m1 υ 1+m2 υ 2   

г) Ep=mgh

Запитання 17

Математичний запис закону збереження механічної енергії має вигляд. 

варіанти відповідей

а)Ek0+Ep0=Ek+Ep

б) Ek=(mv2)/2

в) m1 υ 01+m2 υ 02=m1 υ 1+m2 υ 2    

г) Ep=mgh

Запитання 18

Снаряд масою 20 кг, що летить горизонтально зі швидкістю 1080 км/год розірвався на три осколка. Знайдіть модуль повного імпульсу осколків відразу після вибуху

варіанти відповідей

6000 кг∙м/с

600 кг∙м/с

2160 кг∙м/с

Запитання 19

Система тіл є незамкненою, якщо в ній діє сила:

варіанти відповідей

тяжіння

тертя

пружності

всесвітнього тяжіння

Запитання 20

Визначте, як зміниться потенціальна енергія тіла, якщо його висота над поверхнею землі збільшиться у 3 рази.

варіанти відповідей

збільшиться у 3 рази

збільшиться у 4 рази

збільшиться у 6 разів

збільшиться у 1,5 рази

Запитання 21

Виберіть рух, що демонструє реактивний рух

варіанти відповідей

політ птаха

коливання маятника

рух кальмара

падіння листя з дерева

Запитання 22

Оберіть формулу для знаходження імпульсу тіла

варіанти відповідей
Запитання 23

Оберіть формулу для знаходження потенціальної енергії піднятого на висоту тіла

варіанти відповідей
Запитання 24

Обчисліть швидкість руху тіла, маса якого 5 кг, якщо імпульс тіла дорівнює 40 кг* м/с

варіанти відповідей

8 м/с

20 м/с

0,125 м/с

18 м/с

Запитання 25

Літак, що злетів, під час підйому на висоту 9 км набирає швидкість 720 км/год. Порівняйте набуті літаком кінетичну й потенціальну енергії: Яка з них більша та в скільки разів?

варіанти відповідей

потенціальна енергія більша у 4,5 рази

кінетична енергія більша у 4,5 рази

потенціальна енергія більша у 9 разів

кінетична енергія більша у 9 рази

Запитання 26

Граната летить зі швидкістю 10 м/с і розривається на два уламки, маса яких 100 г і 400 г. Швидкість більшого уламка дорівнює 20 м/с у напрямку руху гранати. Визначте швидкість меншого уламка, якщо вважати, що він полетів у бік, протилежний більшому.

варіанти відповідей

130 м/с

300 м/с

13 м/с

30 м/с

Запитання 27

Закон збереження повної механічної енергії виконується...

варіанти відповідей

лише для замкненої симтеми тіл.

лише для неінерціальної стстеми тіл.

лише для інерціальної стстеми тіл.

.для будь-якої стстеми невеликих тіл.

Запитання 28

Закон збереження імпульсу може мати вигляд (2 правильні відповіді):

варіанти відповідей

p01+p02=p1+p2

Ek+Ep=E

m1v01+m2v02=m1v1+m2v2

E01+E02=E1+E2

Запитання 29

Як зміниться повна механічна енергія автомобіля масою 2 т, що рухається у замкненій системі, після того як він підніметься на гору висотою 8 м і зупиниться?

варіанти відповідей

Збільшиться приблизно на 160кН

Не зміниться

Зменшиться приблизно на 160кН.

Енергія стане рівною нулю

Запитання 30

Платформа масою 150 кг рухається з певною швидкістю. Спортсмен масою 50 кг наздоганяє платформу та стрибає на неї, унаслідок чого швидкість руху платформи досягає 3 м/с. Визначте початкову швидкість руху платформи, якщо швидкість спортсмена в момент стрибка становила 3,6 м/с

варіанти відповідей

2,8 м/с

5,2 м/с

1 м/с

Запитання 31

Векторна фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидківть його руху називається

варіанти відповідей

швидківть

прискорення

імпульс

енергія

Запитання 32

Яка з поданих фізичних величин є скалярною?

варіанти відповідей

прискорення

швидкість руху

імпульс

енергія

Запитання 33

Визначте імпульс тіла масою 9 г, що рухається зі швидкістю 500 м∕с.

варіанти відповідей

44,5 кг⋅м∕с

4,5 кг⋅м∕с

14,5 кг⋅м∕с

8,5 кг⋅м∕с

Запитання 34

Яка маса тіла, якщо його імпульс дорівнює 600 кг⋅м∕с за швидкості руху 15 м ∕с?

варіанти відповідей

20 кг

120 кг

40 кг

60 кг

Запитання 35

Кінетична енергія автомобіля масою 1,6 т, що рухається зі швидкістю 72 км∕год, дорівнює:

варіанти відповідей

72 кДж

144 кДж

160 кДж

320 кДж

Запитання 36

У замкненій системі тіл векторна сума імпульсів тіл до взаємодії дорівнює векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії.варіанти відповідей

а) Закон збереження механічної енергії               

 б) Реактивний рух


в) Закон збереження імпульсу                              

  г) Механічна енергія

Запитання 37

Платформа масою 150 кг рухається з певною швидкістю. Спортсмен масою 50 кг наздоганяє платформу та стрибає на неї, унаслідок чого швидкість руху платформи досягає 3 м/с. Визначте початкову швидкість руху платформи, якщо швидкість спортсмена в момент стрибка становила 3,6 м/с.

варіанти відповідей

2,8 м/с

3,6 м/с

4,8 м/с

6 м/с

Запитання 38

Яким символом позначається імпульс? 

варіанти відповідей

v

p

m

F

Запитання 39

Векторну фізичну величину, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху, називають… 

варіанти відповідей

…. Імпульсом тіла;

…. Кінетичною енергією;

…. Потенціальною енергією;

…. Імпульсом сили.

Запитання 40

Закон збереження імпульсу: 

варіанти відповідей

Рух тіла, кинутого вертикально вгору або вниз, - це рівноприскорений прямолінійний рух із прискоренням, що дорівнює прискоренню вільного падіння a=g;

Прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла;

У замкненій системі тіл векторна сума імпульсів тіл до взаємодії дорівнює векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії;

В усіх інерціальних системах відліку перебіг механічних явищ і процесів відбувається однаково за однакових початкових умов.

Запитання 41

«Енергія нікуди не зникає, нізвідки не виникає, вона лише передається від одного тіла до іншого, перетворюється з одного виду на інший». Це є формулювання… 

варіанти відповідей

….закону збереження імпульсу;

….закону збереження кінетичної енергії;

….закону збереження механічної енергії.

Запитання 42

Людина масою 55 кг в момент стрибка на берег має імпульс 500 кг*м/с. З якою швидкістю стрибала людина? 

варіанти відповідей

9 м/с;

10 м/с;

8 м/с;

7 м/с.

Запитання 43


Поїзд масою 2000 т, рухаючись по ділянці прямолінійного шляху, збільшив швидкість від 36 до 72 км / год. Знайдіть зміну імпульсу.

варіанти відповідей

7,2⋅104 кг⋅м/с

2⋅107 кг⋅м/с

3,6⋅104 кг⋅м/с

107 кг⋅м/с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест