Контрольна робота ,,Декартова система координат на площині'' Варіант 2

Додано: 17 грудня 2020
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 182 рази
14 запитань
Запитання 1

Закінчить речення так, щоб утворилось правильне твердження.Точка (5;0) належить

варіанти відповідей

осі абсцис

 осі ординат

 першій координатній чверті

 другій координатній чверті

Запитання 2

Знайдіть координати середини відрізка АВ, якщо А (4; -3), В(2; 5).


варіанти відповідей

 (1; -4)

 (3 ;1)

 (6; 2)

 (-1;4)

Запитання 3

Знайдіть відстань між точками А(1; -4) і В (-4; 8)

варіанти відповідей

 9

11

 13

15

Запитання 4

Серед наведених точок вибиріть які належать прямій х - 3у + 8 = 0


 

 

варіанти відповідей

(4; 4)

 (0;- 8)

 (-8; 0)

(-2; 2)

Запитання 5

Серед наведених рівнянь виберіть рівняння кола з центром (-1; 3) і радіусом 3.


варіанти відповідей

 ( х - 1)2 + ( у + 3)2= 3

 ( х - 1)2 + ( у - 3)2= 9

 ( х + 1)2 + ( у - 3)2= 9

( х + 1)2 + ( у + 3)2= 9

Запитання 6

Пряма, задана рівнянням ах+ву+с=0, паралельна осі ординат. Серед наведених даних рівностей вибіріть правильну


 

варіанти відповідей

 а = 0

b = 0

 с = 0

 а = b

Запитання 7

Точка А(а; b) лежить у ІV координатній чверті. Порівняйте числа а і b.


варіанти відповідей

 а > b

 а = b

 а < b

 а ≥ b

Запитання 8

Середина відрізка з кінцями А(-1; 4) і В(7; с) лежить на осі абсцис. Знайдіть с .


варіанти відповідей

3

0

-4

4

Запитання 9

Серед наведених рівнянь укажіть рівняння прямої, яка проходить через центр кола х2 + у2 = 16


варіанти відповідей

 х - 3у = 0

 5у - 10 =0

 2х - 4 =0

 х + у + 4 =0

Запитання 10

Скільки спільних точок з осями координат має коло, задане рівнянням (х - 3)2 + у2 = 4

варіанти відповідей

 чотири

три

 дві

жодної

Запитання 11

Серед наведених рівнянь укажіть рівняння прямої, яка є дотичною до кола

х2 + (у - 3)2 = 4.

варіанти відповідей

у - 1 = 0

 у - 5 = 0

 х + 2 = 0

 х + 3 = 0

Запитання 12

Пряму задано рівнянням -3х + 4y + 48 = 0.

1) Знайдіть координати точок перетину прямої з осями координат.

2) Знайдіть периметр трикутника, обмеженого осями координат і прямою.

варіанти відповідей

1) (16; 0); (0; -12); 2) 48.

1) (16; 0); (0; -12); 2) 46.

 1) (-16; 0); (0; 12); 2) 40.

  1) (16; 0); (0; 12); 2) 48.

Запитання 13

Складіть рівняння прямої, яка проходить через точки А(2; -4) та В( 4; 6)

варіанти відповідей

5х - у = 14

5х + у = 14

х - 3у = -14

х + 3у = -14

Запитання 14

Визначити вид трикутника, вершини якого А(-3; -1), В(-1; 5),

С(5; 3)

варіанти відповідей

рівнобедренний

прямокутний

рівносторонній

різносторонній

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест