Контрольна робота "Декартові координати на площині"

Додано: 12 квітня 2021
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 149 разів
13 запитань
Запитання 1

У якій координатній чверті лежить точка М(-1;2)

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 2

Знайдіть координати точки перетину прямої 4х-5у-20=0 з віссю ординат.

варіанти відповідей

(0;4)

(0;-4)

(5;0)

(0;-5)

Запитання 3

Точки А(-2;6) і В(4;11)-кінці відрізка.N-його середина.Укажіть координати точки N.

варіанти відповідей

(2;17)

(1;8,5)

(8,5;1)

(-3;-2,5)

Запитання 4

Знайдіть відстань між точками С(8;-11) і В(2;-3)

варіанти відповідей

100

10

√296

√164

Запитання 5

Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо кінці відрізка мають координати А(-3;4) і В(1;7)

варіанти відповідей

25

5

√13

√225

Запитання 6

Укажіть рівняння,яке є рівнянням кола:

варіанти відповідей

(х-1)2+(у-1)2=1

х+ху+у=0

х-у3=5

2х-3у+9=0

Запитання 7

Центром якого з данних кіл є початок координат:

варіанти відповідей

х22=1

х2+(у-1)2=1

(х-1)2+(у-1)2=1

Запитання 8

Які координати має центр кола (х-5)2+(у+9)2=16

варіанти відповідей

(5;-9)

(-5;9)

(5;9)

(-5;-9)

Запитання 9

Визначте радіус і координати центра кола,заданого рівнянням (х-3)2+(у+1)2=49

варіанти відповідей

R=7; О(3;1)

R=7; О(3;-1)

R=49; О(-3;1)

R=24,5; О(3;1)

Запитання 10

Точка М(2;-5) середина відрізка АВ,А(-1;3).

Знайдіть координати точки В.

варіанти відповідей

(6;9)

(3;-15)

(5;-13)

(-15;4)

Запитання 11

Серед наведених рівнянь виберіть рівняння кола з центром (-1;3) і радіусом 3.

варіанти відповідей

(х-1)2+ (у+3)2=3

(х+1)2+(у-3)2=9

(х-1)2+(у-3)2=9

(х+1)2+(у+3)2=9

Запитання 12

Оберіть, які з даних прямих паралельні?

варіанти відповідей

у=-4х+1

у=0,75х +5

у=-1+4х

у=3/4х+3

Запитання 13

Прямі у=kх-1 і у=7х+5 паралельні,якщо :

варіанти відповідей

k=7

k=-7

k=-4

визначити неможливо

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест