Контрольна робота. Електродинаміка. Електричний струм.

Котрольна робота включає теми:

1. Закон Ома для ділянки кола.

2. Робота та потужність струму. Закон Ома для повного кола.

3. Електричний струм у різних середовищах.

Додано: 2 квітня 2022
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 117 разів
10 запитань
Запитання 1

Що таке електричний струм?

варіанти відповідей

хаотичний рух заряджених частинок;

хаотичний рух вільних електронів;

упорядкований рух заряджених частинок;

напрямлений рух електронів і дірок.

Запитання 2

Газовий розряд − це ...

варіанти відповідей

процес утворення іонів іонізаторів;

свічення газів під дією електричного струму;

проходження електричного струму через газ;

рекомбінація іонів у нейтральні молекули.

Запитання 3

Одиниця вимірювання опору в системі СІ.

варіанти відповідей

Ампер;

Ом;

Вольт;

Джоуль.

Запитання 4

Вказати формулу Фарадея для електролізу...

варіанти відповідей

m = kg;

R = R0(1 + αΔT);

I = ε/R+r;

Q = I2Rt.

Запитання 5

Провідники з опорами 2, 3 і 6 кОм з′єднані паралельно. Визначте загальний опір провідників.

варіанти відповідей

1 кОм;

2 кОм;

4,5 кОм;

11 кОм.

Запитання 6

Електрохімічний еквівалент речовини це -

варіанти відповідей

відношення маси речовини до її валентності;

добуток сили струму на час його проходження;

відношення маси речовини, яка виділилася на електроді під час електролізу, до заряду, що пройшов через електроліт;

добуток елементарного заряду на сталу Авогадро.

Запитання 7

Якою була сила струму під час електролізу розчину мідного купоросу, якщо за 50 хв на катоді виділилося 1,98 г міді?

варіанти відповідей

2 А;

4 А;

2,2 А;

2,4 А.

Запитання 8

До джерела струму з ЕРС 24 В і внутрішнім опором 0,5 Ом під′єднано резистор опором 5,5 Ом. Визначте напругу на резисторі.

варіанти відповідей

2 В;

4 В;

22 В;

24 В.

Запитання 9

Визначте, під час яких процесів електричний опір зменшується:

1) нагріваня розчину кухонної солі;

2) охолодження мідного провідника;

3) нагрівання напівпровідника.

варіанти відповідей

1, 2 і 3;

Тільки 1 і 2;

Тільки 2 і 3;

Тільки 1 і 3.

Запитання 10

Напруга на зажимах генератора дорівнює 36 В. Визначте ЕРС генератора, якщо опір зовнішнього кола в 9 разів більший за внутрішній опір генератора.

варіанти відповідей

54 В;

220 В;

35 В;

40 В.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест