Контрольна робота "Електромагнетизм"

Додано: 4 грудня 2022
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 450 разів
12 запитань
Запитання 1

Одиниця  вимірювання магнітної індукції

варіанти відповідей

Гн (генрі)

Вб (вебер)

В (вольт)

Тл(тесла)

Запитання 2

Явище електромагнітної індукції описав

варіанти відповідей

А. Ампер 

Е. X. Ленц

М. Фарадей

Дж. Максвелл

Запитання 3

Індукційний струм виникає у будь-якому замкнутому провідному контурі, якщо:


варіанти відповідей

контур перебуває в однорідному магнітному полі

контур рухається поступально в однорідному магнітному полі

змінюється магнітний потік, що пронизує контур

магнітний потік, що пронизує контур, не змінюється

Запитання 4

До центра мідного кільця, підвішеного на нитці, швидко підносять магніт. Що відбудеться з кільцем?


варіанти відповідей

Кільце відштовхнеться від магніт

Кільце залишиться нерухомим

Кільце притягнеться до магніту

У кільці виникне незатухаючий струм

Кільце повернеться до магніту іншим боком

Запитання 5

Фізична величина, що характеризує магнітні властивості речовини, називається


варіанти відповідей

магнітною індукцією

магнітним потоком

діелектричною проникністю середовища

магнітною проникністю середовища

Запитання 6

Вкажіть малюнок на якому неправильно вказана сила Ампера:


варіанти відповідей

мал.1

мал. 2

мал. 3

мал. 1 і 3

мал. 1 і 2

Запитання 7

Коли магніт наближають до короткозамкненої дротяної котушки (див. рисунок), у котушці виникає індукційний струм. Укажіть правильне твердження.


варіанти відповідей

Лінії магнітної індукції поля магніту входять у його північний полюс.

Магніт і котушка відштовхуються одне від одного.

Індукційний струм напрямлений у котушці проти годинникової стрілки (якщо дивитися згори).

Усередині котушки вектор індукції магнітного поля індукційного струму напрямлений угору.

Запитання 8

Визначте, яке з наведених тверджень є правильним.

варіанти відповідей

Магнітна індукція — це векторна фізична величина

Напрямок ліній магнітної індукції визначається за правилом лівої руки

Два провідники зі струмом не взаємодіють один з одним

Магнітна стрілка біля прямого провідника зі струмом установлюється вздовж провідника.

Запитання 9

Сила Лоренца обчислюється за формулою

варіанти відповідей
Запитання 10

За допомогою чого можна визначити напрям магнітного поля

варіанти відповідей

свердла

компаса

трансформатора

рухомих зарядів

Запитання 11

Струм, який виникає в явищі електромагнітної індукції називається.

варіанти відповідей

індукований

електромагнітний

індукційний

Запитання 12

В яких одиницях вимірюється магнітний потік?

варіанти відповідей

Вб

Тл

Гн

Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест