Контрольна робота: Коливання та хвилі

Додано: 17 січня 2021
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 940 разів
17 запитань
Запитання 1

Механічні коливання – це…


варіанти відповідей

неперіодичні рухи тілі

періодичні або майже періодичні рухи тіла

коливальні рухи тіла

Запитання 2

Вільні коливання – це коливання, які…

варіанти відповідей

здійснюються під дією внутрішніх сил системи після виведення з положення рівноваги

здійснюються під дією зовнішніх сил системи після виведення з положення рівноваги

відбуваються під дією зовнішніх сил і періодично змінюються

Запитання 3

Період – це ...

варіанти відповідей

час, одного повного коливання

кількість коливань за годину

відрізок, одного повного коливання

Запитання 4

Частота – це…

варіанти відповідей

кількість коливань за годину

кількість коливань за 2π секунд

кількість коливань за одиницю часу

проміжок часу, за який відбувається одне повне коливання

Запитання 5

Математичний маятник – це…

варіанти відповідей

будь-яке тіло, підвішене таким чином, що його центр тяжіння перебуває нижче точки підвісу

тіло підвішене за мотузку

будь-яке тіло підвішене на нерозтяжній невагомій мотузці

Запитання 6

Оберіть формулу періоду коливань математичного маятника

варіанти відповідей
Запитання 7

Як залежать між собою період коливань і частота коливань?

варіанти відповідей

прямо пропорційні величини

обернено пропорційні величини

не залежать одна від одної

дорівнюють одна одній

Запитання 8

Оберіть правильне твердження

варіанти відповідей

хвиля переносить речовину

речовина переноситься хвилею

хвиля переносить енергію, і не переносить речовину

вірного твердження немає

Запитання 9

Оберіть формулу, яка пов’язує між собою швидкість, період і довжину хвилі:

варіанти відповідей
Запитання 10

Коливальний контур – це…

варіанти відповідей

коло, яке складається з котушки, джерела струму та з’єднувальних провідників

коло, яке складається з конденсатора, джерела струму та з’єднувальних провідників

котушка та конденсатор, з’єднані між собою провідниками

будь-яке електричне коло

Запитання 11

Маятник має висоту 10 м. Визначити період його вільних коливань.


варіанти відповідей

0,1 с

9,8 с

1 с

6,28 с

Запитання 12

Вантаж масою 0,2 кг, підвішений на невагомою пружне здійснює 10 коливань в хвилину. Чуму дорівнює жорсткість пружини

варіанти відповідей

0,35 Н/м

24 Н/м

76,36 Н/м

1,73 Н/м

Запитання 13

Як зміниться період власних коливань контуру, якщо його індуктивність збільшити у 16 разів, а ємність зменшити в 4 раза?


варіанти відповідей

в 0,5 раз зміниться

в 2 рази збільшиться

в 2 рази зменьшиться

не змінеться

Запитання 14

Яким є період вільних електромагнітних коливань у контурі, що складається з конденсатора ємністю 40 мкФ і котушки з індуктивністю 9 мГн?


варіанти відповідей

37,68 ⋅ 10-4 с

37,68 ⋅ 10-9 с

37,68 ⋅ 10-3 с

37,68 ⋅ 104 с

Запитання 15

Частота вільних електромагнітних коливань у контурі дорівнює 10 Гц. Визначте період електромагнітних коливань у контурі

варіанти відповідей

10 Гц

0,1 Гц

0,01 Гц

1 Гц

100 Гц

Запитання 16

Індуктивність котушки L в коливальному контурі дорівнює 5 мГн, частота власних коливань 10 ГГц. Визначити ємність конденсатора С в коливальному контурі, яка відповідає заданій частоті.


варіанти відповідей

5,07⋅10-17 Ф

5,07⋅1017 Ф

5,07⋅10-11 Ф

5,07⋅109 Ф

Запитання 17

Трансформатор потужністю 28 кВт, має напругу на первинній обмотці 720 В, на вторинній - 120 В. Визначити коефіцієнт трансформації трансформатора та струм І2 у  вторинній обмотці.


варіанти відповідей

6; 400А

4; 600А

2; 400А

6; 500А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест