Контрольна робота "Квантова фізика"

Додано: 16 травня 2022
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 112 разів
12 запитань
Запитання 1

Перший постулат Бора визначає існування...

варіанти відповідей

електронів у атомі

нейтронів у ядрі

протонів у ядрі

стаціонарних станів атома

Запитання 2

Склад і концентрацію газу можна виміряти приладами

варіанти відповідей

електроскопом і психрометром

спектроскопом і спектрометром

гігрометром і мікроскопом

барометром і перископом

Запитання 3

Квантова фізика виникла у

варіанти відповідей

ХІХ-ХХ ст

ХХІ ст

ХVIII ст

кінець ХVІІ ст

Запитання 4

Якої з перечислених властивостей не має фотон?

варіанти відповідей

Фотон не має маси спокою

Фотон рухається зі швидкістю світла

Фотон, який рухається, має імпульс

Фотон можна зупинити

Запитання 5

Період піврозпаду радіоактивних ядер - це час, за який...

варіанти відповідей

розпадаються всі ядра

розпадається половина ядер

розпадається третина ядер

розпадається четверта частина всіх ядер

Запитання 6

Нуклони - це...

варіанти відповідей

ядерні сили

частинки, з яких складається атом

ядра атомів

частинки, що входять до складу ядра атома

Запитання 7

Явище радіоактивності відкрив...

варіанти відповідей

А.Беккерель

П.Кюрі та М.Склодовська - Кюрі

А.Ейнштейн

Ф.Содді

Запитання 8

Ядерні реакції відбуваються за умови,коли...

варіанти відповідей

частинки потрапляють у сферу дії ядерних сил

частинки відштовхуються ядром атома

частинки мають дуже маленьку кінетичну енергію

частинки діляться на осколки

Запитання 9

Яка елементарна частинка вважається майже вічною?

варіанти відповідей

фотон

нейтрино

електрон

протон

Запитання 10

Якого виду захисту від йонізаційного випромінювання не існує?

варіанти відповідей

захист часом

захист відстанню

захист глибиною

захист екранами

Запитання 11

Величина,що визначається енергією випромінювання, яка поглинається одиницею маси опроміненої речовини, називається

варіанти відповідей

еквівалентна доза

поглинута доза

експозиційна доза

ефективна доза

Запитання 12

Згідно з рівнянням Ейнштейна для фотоефекту, енергія кванта,що спричиняє фотоефект, має бути...

варіанти відповідей

більшою за роботу виходу

дорівнювати роботі виходу

меншою за роботу виходу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест