Підсумковий тест (Лазарус)

Додано: 12 квітня 2022
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 454 рази
21 запитання
Запитання 1

Вкажіть службове слово для знаходження масиву

варіанти відповідей

var

integer

array

begin

Запитання 2

Яке імя має в середовищі Lazarus компонент "Багаторядкове текстове поле"?

варіанти відповідей

Button

Memo

Caption

Label

Запитання 3

Що таке індекс?

варіанти відповідей

Номер максимального елемента масиву

Розмірність масиву

Ознака числового масиву

Порядковий номер елемента у масиві

Запитання 4

label2.Caption:=FloatToStr(s);

даний фрагмент процедури...

варіанти відповідей

 змінює назву кнопки

виводить результат у об'єкт напис

змінює назву форми

виводить результат у об'єкт поле

Запитання 5

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

  

end;   

дана процедура виконує дію...

варіанти відповідей

при натисканні клавіші на клавіатурі

при натисканні кнопки на формі

при натисканні клавіші мишки

при натисканні на об'єкті "Напис"

Запитання 6

Величини, які можуть набувати лише одного із двох значень: істина або хибність, називаються …

варіанти відповідей

логічними

числовими

символьними

рядковими

Запитання 7

Упорядкований набір змінних одного типу називається 

варіанти відповідей

Табличною величиною

Величиною

Одновимірним масивом

Таблицею

Запитання 8

Кожна змінна, що входить до табличної величини, називається її 

варіанти відповідей

Величиною

Таблицею

Елементом

Запитання 9

Для введення та виведення значень елементів табличної величини в середовищі Lazarus можна скористатися 

варіанти відповідей

Кнопкою

Багаторядковим текстовим полем

Написом

Полем

Запитання 10

Подвоїти значення елементів масиву A[1..N]

варіанти відповідей
Запитання 11

Від'ємні елементи масиву А замінити числом 25

варіанти відповідей
Запитання 12

Елементи масиву А, що мають парні індекси, замінити нулем

варіанти відповідей
Запитання 13

Знайти добуток всіх елементів масиву А[1..N]

варіанти відповідей
Запитання 14

Визначити кількість додатних елементів масиву А

варіанти відповідей
Запитання 15

Знайти суму додатних елементів масиву A[1..N]

варіанти відповідей
Запитання 16

Команда оголошення змінної:

варіанти відповідей

begin

const

and

else

end

var

Запитання 17

Оберіть слова між якими записується команда процедури

варіанти відповідей

begin

esc

end

finish

Запитання 18

Оператор (команда) присвоювання:

варіанти відповідей

:=

=

=:

:

Запитання 19

Вкажіть яку дію реалізує оператор А := А + 2;

варіанти відповідей

Обчислити значення добутку змінних А і В і результат присвоїти змінній S 

Подвоїти значення змінної А 

Змінній S присвоїти значення півсуми змінних А і В 

Збільшити значення змінної А на 2 

Запитання 20

Створити проект для обчислення площі прямокутника зі сторонами a та b

варіанти відповідей

begin

 a:=StrToFloat(edit1. text);

 b:=StrToFloat(edit2. text);

 S:=a*b;

 Label1.Caption:=FloatToStr (S);

var a,b,S:real;

begin

 a:=StrToFloat(edit1. text);

 b:=StrToFloat(edit2. text);

 S:=a*b;

 Label1.Caption:=FloatToStr (S);

end;

var a,b,S:real;

 a:=StrToFloat(edit1. text);

 b:=StrToFloat(edit2. text);

 S:=a*b;

 Label1.Caption:=FloatToStr (S);

 var a,b,S:real;

begin

 a:=StrToFloat(edit1. text);

 b:=StrToFloat(edit2. text);

 S:=a^b;

 Label1.Caption:=FloatToStr (S);

Запитання 21

Дано масив:Визначте результат виконання фрагмента програми:

S := 0;

For i := 1 to 5 do If A[i] <6 Then S := S + A[i];

варіанти відповідей

14

29

8

17

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест