Методи роботи з рядками в Python

Додано: 13 квітня 2022
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 5 разів
12 запитань
Запитання 1

Для перевірки: чи складається рядок тексту тільки з цифр, тільки із символів, чи із символів та цифр використовуються методи:

варіанти відповідей

рядок_тексту.isdigit()

рядок_тексту.upper()

рядок_тексту.isalpha()

рядок_тексту.islower()

рядок_тексту.isalnum()

Запитання 2

Для перевірки: чи складається рядок тексту з символів у нижньому чи верхньому регістрі використовують методи:

варіанти відповідей

рядок_тексту.isalnum()

рядок_тексту.isupper()

рядок_тексту.istitle()

рядок_тексту.islower()

Запитання 3

Вказати методи переведення рядка тексту до верхнього або нижнього регістру

варіанти відповідей

рядок_тексту.islower()

рядок_тексту.lower()

рядок_тексту.upper()

рядок_тексту.isupper()

Запитання 4

Для видалення пробілів у рядку використовують методи:

варіанти відповідей

рядок_тексту.strip()

рядок_тексту.rstrip()

рядок_тексту.swapcase()

рядок_тексту.lstrip()

рядок_тексту.title()

Запитання 5

Для пошуку підрядка в рядку використовують методи:

варіанти відповідей

S.find(str, [start],[end])

S.index(str, [start],[end])

S.rfind(str, [start],[end])

S.rindex(str, [start],[end])

Запитання 6

Для розбиття рядка за роздільником застосовують метод

варіанти відповідей

S.split(символ)

S.split(" ")

S.split()

S.join(список)

S.join(" ")

S.join()

Запитання 7

Для збірки рядка зі списку з роздільником S застосовують метод

варіанти відповідей

S.split(символ)

S.split(" ")

S.split()

S.join(список)

S.join(" ")

S.join(", ")

Запитання 8

Що буде виведено на екран після виконання програми:

s='to be or not to be'

a=s.find('be')

print(a)

варіанти відповідей

3

-1

0

Запитання 9

Який метод шукає у рядку "string" усі входження рядка "old" і заміняє їх рядком "new"?

варіанти відповідей

find()

index()

replace()

Запитання 10

Що буде результатом виконання програми:

a="задача"

print(a[::-1]

варіанти відповідей

задача

ачадаз

а

зріз зі слова "задача"

Запитання 11

За допомогою яких операторів порівняння можна порівнювати рядки між собою?

варіанти відповідей

>

==

<!

!=

<

Запитання 12

Що буде результатом виконання програми:

S ="рядок"      

n = S.count("а")

print(n)

варіанти відповідей

1

0

-1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест