Контрольна робота "Лінійні рівняння та їх системи"

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Алгебра, 7 клас
10 запитань
Запитання 1

Серед поданих рівнянь вказати лінійне рівняння з двома змінними.

варіанти відповідей

ху = 7

3х+5у = 1

х2 - 3у2 = 6

х+у+z = 6

Запитання 2

Якщо в рівнянні 2х+у = 3 виразити змінну у через змінну х, то одержимо...

варіанти відповідей

у =3 - 2х

у =2х - 3

у = 3+2х

2х = 3 - у

Запитання 3

Чи належить графіку рівняння 5х + 2у = 14 точка М(-2; 12)

варіанти відповідей

так

ні

не можна визначити

Запитання 4

Вказати один із розв'язків даного рівняння х+у=7?

варіанти відповідей

(4;3)

(3;-4)

(10;3)

(-10;-3)

Запитання 5

№1

Одне число втричі більше від іншого. Яке з наведених рівнянь відповідає цій умові, якщо менше число позначили через x, а більше – через y?

варіанти відповідей

x = y + 3;

y = x + 3;

y = 3x;  

x = 3y;

Запитання 6

№3

У класі 32 учні. Дівчат на 2 менше, ніж хлопців. Яка із наведених систем рівнянь відповідає цій умові, якщо через х позначили кількість дівчат, а через у – кількість хлопців ?

варіанти відповідей

{x + y = 32; x – y = 2

{x + y = 32;   y - x = 2


{x – y = 32;   x + y = 2


{xy = 32;   x + y =2

Запитання 7

№5

Оленка заплатила 30 грн. за 3 зошити та 2 олівці, а за такі ж 4 олівці і 1 зошит Сашко заплатив 25 грн. Скільки коштує один зошит і скільки один олівець, якщо ціну одного зошита позначили через a грн., а ціну одного олівця b грн. Яка із наведених систем рівнянь відповідає цій умові?

варіанти відповідей

{3а + 2b = 30;  4a + b= 25

{2а + 3b = 30; a + 4b= 25

{3а + 2b = 30; a + 4b = 25

{2а + 3b = 25; 4a + b = 30

Запитання 8

За 6 ручок і 5 олівців разом заплатили 12,2 грн. Скільки коштує одна ручка і один олівець, якщо за 4 ручки заплатили на 1,8 грн більше, ніж за 3 олівці?


варіанти відповідей

5 грн; 3 грн

1 грн; 1,2 грн

1,2 грн; 1 грн

3 грн; 2 грн

Запитання 9

Розв'язати рівняння 2х-5=7х+5

варіанти відповідей

2

-2

5

-5

Запитання 10

Розв'яжіть систему рівнянь способом додавання

варіанти відповідей

(-4; 3)

(3; -4)

(4; 3)

(3; 4)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест