Контрольна робота "Магнітне поле. Закони розповсюдження світла"

Додано: 28 жовтня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 11 разів
7 запитань
Запитання 1

Яку силу називають силою Ампера?

варіанти відповідей

Силу, яку вимірюють амперметром.

Силу, з якою магнітне поле діє на рухомий заряд.

Силу, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом.

Силу, з якою магнітне поле діє на магнітну стрілку

Запитання 2

Будову якого пристрою надано на рисунку?

Якою цифрою позначено дифузор?

варіанти відповідей

Електродвигун. Дифузор позначено 1.

Електродвигун. Дифузор позначено 2.

Електродинамічний гучномовець. Дифузор позначено 3.

Електродинамічний гучномовець. Дифузор позначено 1.

Запитання 3

Перенести малюнок у зошит, вказати напрямок магнітної індукції постійного магніту, знайти напрямок сили Ампера, використовуючи правило лівої руки

варіанти відповідей

Магнітна індукція вгору, сила Ампера від нас

Магнітна індукція вгору, сила Ампера на нас

Магнітна індукція вниз, сила Ампера від нас

Магнітна індукція вниз, сила Ампера на нас

Запитання 4

Перенести малюнок у зошит.Вказати напрямок струму на витках котушки,визначити полюси осердя за правилом правої руки та зобразити напрямок ліній магнітної індукції.Як буде себе поводити магніт, розташований біля котушки?

варіанти відповідей

буде нерухомий

буде притягуватись

буде відштовхуватись

Запитання 5

Оберіть декілька правильних варіантів відповідей.

Яке явище зображене на рисунку?

варіанти відповідей

сонячне затемнення

місячне затемнення

Запитання 6

Сила струму в горизонтально розміщеному провіднику, довжина якого 20 см, а маса 4 г, становить 10 А. Визначте індукцію магнітного поля, у яке слід помістити цей провідник, щоб сила тяжіння врівноважувалася силою Ампера.

варіанти відповідей

0,2Тл

2мТл

20мТл

0,01 Тл

Запитання 7

Перемалювати рисунок у зошит, вимірявши кут транспортиром. Намалювати хід променів після відбивання від обох дзеркал; порівняти іх напрямок із падаючим променем(вказати усі кути відбивання та падіння)

варіанти відповідей

відбитий промінь вийде вертикально вгору

відбитий промінь вийде вправо

відбитий промінь вийде перпендикулярно падаючому

відбитий промінь вийде паралельно падаючому

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест