Контрольна робота "Многокутник та його елементи. Сума кутів опуклого многокутника. Площа многокутників"

Тест виконано: 99 разів
14 запитань
Запитання 1

Прямокутник і квадрат мають рівні площі. Сторона квадрата дорівнює 12 см, а одна із сторін прямокутника 9 см. Знайти другу сторону прямокутника

варіанти відповідей

16 см

18 см

14 см

24 см

Запитання 2

Одиницею вимірювання площі є

варіанти відповідей

см²

см³

см

Запитання 3

Які фігури називають рівновеликими?

варіанти відповідей

які мають однаковий периметр

у яких рівні кути

які мають однакову площу

які мають однакову кількість сторін

Запитання 4

Чому дорівнює сума кутів семикутника?

варіанти відповідей

900

720

1080

780

Запитання 5

Що це за фігура?

варіанти відповідей

П'ятикутник

Шестикутник

Семикутник

Восьмикутник

Запитання 6

Знайдіть площу прямокутника, сторони якого дорівнюють 6 см і 9 см?

варіанти відповідей

30 см2

45 см2

54 см2

63 см2

Запитання 7

Знайдіть площу паралелограма, одна з висот якого дорівнює 5 см, а сторона, до якої проведена ця висота, - 8 см.

варіанти відповідей

20 см2

36 см2

40 см2

26 см2

Запитання 8

Прямокутник зі сторонами 8 дм і 4,8 дм розрізали на квадрати, сторона кожного з них 0,4 дм. Скільки утворилося квадратів?

варіанти відповідей

420

120

140

240

Запитання 9

Сума кутів опуклого n-кутника знаходиться за формулою

варіанти відповідей

180о/(n-2)

180o(n-2)

360o/n

Запитання 10

Що називають діагоналлю многокутника?

варіанти відповідей

відрізок, який сполучає сусідні вершини многокутника

відрізок, що сполучає не сусідні вершини многокутника

лінія, що сполучає будь-які дві точки

Запитання 11

Знайдіть суму внутрішніх кутів десятикутника

варіанти відповідей

1420°

1440°

1080°

1260°

Запитання 12

Скільки сторін має опуклий многокутник, кожний кут якого дорівнює 1200

варіанти відповідей

6

5

4

7

Запитання 13

Площа прямокутника АВСД дорівнює 600 см2. Знайдіть сторони прямокутника, якщо вони відносяться як 3:8

варіанти відповідей

15 см, 40 см

35 см, 10 см

Запитання 14

У паралелограма сторони дорівнюють 6см і 3,6см, а висота, проведена до більшої стороні – 2,4см. Знайдіть висоту паралелограма, проведену до меншої сторони.

варіанти відповідей

5 см

4 м

4 см

3 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест