29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Контрольна робота на тему "Квантова фізика"

Додано: 31 березня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 4 рази
7 запитань
Запитання 1

Електромагнітне випромінбвання з енергією фотонів 3*10-19 Дж належить діапазону:

варіанти відповідей

радіохвиль

інфрачервоне випромінювання

видимого світла

ультрафіолетового випромінювання

Запитання 2

Імпульс фотона певного електромагнітного випромінювання дорівнює 1,1*10-27 кг*м/с. Довжина хвилі цього випромінювання становить:

варіанти відповідей

400 нм

500 нм

600 нм

700 нм

Запитання 3

Під дією фотонів з енергією 4,5 еВ з поверхні металу вилітають фотоелектрони з максимальною кінетичною енергією 2,5 еВ. Якщо частоту випромінювання збільшити вдвічі, максимальна кінетична енергія фотоелектронів дорівнюватиме:

варіанти відповідей

3,5 еВ

5 еВ

6 еВ

7 еВ

Запитання 4

Коли світло з частотою 6*1014 Гц падає на поверхню металу, максимальна кінетична енергія фотоелектронів дорівнює 10-19 Дж. Мінімальна енергія фотонів, за якої можливий фотоефект для цього металу, дорівнює:

варіанти відповідей

2*10-19 Дж

3*10-19 Дж

4*10-19 Дж

6*10-19 Дж

Запитання 5

Порівняйте енергії фотонів червоного і зеленого світла.

варіанти відповідей

у червоного більше ніж у зеленого

у червоного менше ніж у зеленого

вони рівні

Запитання 6

Фотони мають енергію 4 еВ. Визначте яке значення має енергія в системі СІ.

варіанти відповідей

6,4*10-19

0,4*10-19

2,5*1019

5,6*10-19

Запитання 7

Максимальна швидкість фотоелектронів 500м/с. Знайдіть довжину хвилі випромінювання, якщо робота виходу фотоелектронів дорівнює 6 еВ. (швидкість світла - 3*108 м/с, маса фотоелектронів - 9*10-31 кг, стала Планка - 6,63*10-34Дж*с)

варіанти відповідей

200*10-9

100*10-9

2,6*10-45

4,8*106

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест