Контрольна робота «Основи електронного документообігу ».

Додано: 17 березня 2022
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 64 рази
10 запитань
Запитання 1

1.  Електронний підпис -

варіанти відповідей

дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних;

 дані в електронній формі

 вид підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних.

вид підпису

Запитання 2

2. Електронний цифровий підпис - 

варіанти відповідей

вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. 

вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних

дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних

особистий підпис

Запитання 3

3. Особистий ключ -

варіанти відповідей

параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу.

параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису;

параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу та виконавцю

параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний підписувачу

Запитання 4

4. Сертифікат ключа містить такі обов'язкові дані:

варіанти відповідей

 інформацію про обмеження використання підпису.

найменування та реквізити центру сертифікації ключів

 зазначення, що сертифікат виданий в Україні;

 унікальний реєстраційний номер сертифіката ключа;

основні дані (реквізити) підписувача - власника особистого ключа;

дату і час початку та закінчення строку чинності сертифіката;

відкритий ключ;

найменування криптографічного алгоритму, що використовується власником особистого ключа;

Запитання 5

5. Суб’єкти відносин у сфері послуг електронного цифрового підпису є :

варіанти відповідей

 підписувач

центр сертифікації ключів (ЦСК) 

підписувач та центр сертифікації ключів (ЦСК)

 інша відповідь

Запитання 6

6. Відкритий ключ це-

варіанти відповідей

параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису

параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису

параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу

 інша відповідь

Запитання 7

7. Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо:

варіанти відповідей

електронний цифровий підпис підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису;

під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису;

особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

особистий ключ підписувача не відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

Запитання 8

8. Електронний документ –

варіанти відповідей

це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа.

це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді даних

це матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у зведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу

всі відповіді вірні

Запитання 9

9. Основними принципами електронного документообігу є:


варіанти відповідей

Однократна реєстрація документа

Безперервність руху документа

Ефективно організована система пошуку документа

Багаторазова реєстрація документа

Запитання 10

10. Електронний документ не може бути застосовано як оригінал, якщо цим документом є:


варіанти відповідей

свідоцтво про право на спадщину

свідоцтво про народження

свідоцтво про одруження

документ, який відповідно до законодавства може бути створений лише в одному оригінальному примірнику, крім випадків існування централізованого сховища оригіналів електронних документів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест