28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Контрольна робота по темі "Механічна робота, енергія, потужність. Прості механізми."

Тест виконано: 759 разів
17 запитань
Запитання 1

Як зміниться кінетична енергія тіла при збільшенні швидкості в два рази?

Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

 збільшиться вдвічі 

 зменшиться вдвічі

 збільшиться у 4 рази

  зменшиться у 4 рази

Запитання 2

Вкажіть, який виграш у роботі може дати рухомий блок?

Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

вдвічі

не менше, ніж удвічі

не більше, ніж удвічі

не дає виграшу у робот

Запитання 3

Яку потенціальну енергію матиме тіло масою 15 кг на висоті 3 м над поверхнею Землі?

варіанти відповідей

45 Дж 

 450 Дж

 4,5 кДж

4500 Дж

Запитання 4

Чи дає рухомий блок виграш у силі? Якщо дає, то який?

варіанти відповідей

  У 3 рази

У 2 рази

 У 4 рази

  Не дає виграшу в силі

Запитання 5

Ліве плече важеля має довжину 50 см, а праве плече - 2 м. На ліве плече важеля діє сила 44 Н. Обчисліть силу, що діє на праве плече, якщо важіль перебуває у рівновазі.

варіанти відповідей

1 Н

  11 Н 

44 Н 

 176 Н

Запитання 6

Хто з вчених встановив правило важеля?

варіанти відповідей

Арістотель

Ньютон

Джоуль

  

Архімед

Запитання 7

За якою формулою обчислюють коефіцієнт корисної дії механізму?

варіанти відповідей

η=Акор ⋅ Апов

  η=Акор + Апов 

η=Акор / Апов 

 η=Акор - Апов

Запитання 8

Момент сили, яка діє на важіль, становить 4 Н × м.

Яким є значення цієї сили, якщо її плече дорівнює 10 см ?

варіанти відповідей

0,1 Н

0,4 Н 

40 Н

4 Н

Запитання 9

Чи дає нерухомий блок виграш у силі? Якщо дає, то який?

варіанти відповідей

У 2 рази 

У 3 рази

У 4 рази

Не дає виграшу в силі

Запитання 10

Одиницею моменту сили в системі СІ є:

варіанти відповідей

Н/кг

Н⋅м 

Н /м

Н⋅кг

Запитання 11

Орел масою 2,5 кг летить на висоті 16 м. Визначте повну механічну енергію орла, якщо його кінетична енергія дорівнює 80 Дж.

варіанти відповідей

120 Дж  

480 Дж

 400 Дж

48 Дж

Запитання 12

Який простий механізм дає виграш в роботі?

варіанти відповідей

 важіль 

 рухомий блок

 нерухомий блок 

 похила площина

жоден не дає

всі дають виграш в роботі

Запитання 13

Яку механічну роботу виконує кішка, коли тягне сардельку в затишний куточок? Сила, яку прикладає кішка, становить 500 мН, відстань від кухні до куточка - 10 м.

варіанти відповідей

50 мДж

5 Дж

20 Дж

25 Дж

Запитання 14

Якщо напрямок сили протилежний напрямку руху тіла, то ....

варіанти відповідей

робота цієї сили є додатною

робота цієї сили є від'ємною

робота цієї сили дорівнює 0

тіло розвиває додатну потужність

тіло розвиває від'ємну потужність

потужність дорівнює 0

Запитання 15

Фізична величина, що характеризує швидкість виконання роботи

варіанти відповідей

сила

енергія

потужність

момент сили

Запитання 16

Якою є потужність ступи Баби-Яги, якщо відомо, що за 15 с польоту ступа виконує роботу 60 кДж із переміщення своєї власниці?

варіанти відповідей

0,25 Вт

40 Вт

4 кВт

900 кВт

Запитання 17

Вкажіть приклади простих механізмів

варіанти відповідей

блок

важіль

гвинт

похила площина

динамометр

штангенциркуль

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест