Контрольна робота по темі "Механічна робота, енергія, потужність. Прості механізми."

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Фізика, 7 клас
24 запитання
Запитання 1

Як зміниться кінетична енергія тіла, якщо його швидкість збільшиться вдвічі?

варіанти відповідей

 збільшиться вдвічі 

 зменшиться вдвічі

 збільшиться у 4 рази

  зменшиться у 4 рази

Запитання 2

Вкажіть, який виграш у роботі може дати рухомий блок?

варіанти відповідей

вдвічі

не менше, ніж удвічі

не більше, ніж удвічі

не дає виграшу у робот

Запитання 3

Яку потенціальну енергію матиме тіло масою 5 кг на висоті 3 м над поверхнею Землі?

варіанти відповідей

15 Дж 

 150 Дж

   1,5 кДж

1500 Дж

Запитання 4

Що таке ККД механізмів (коефіцієнт корисної дії) ?

варіанти відповідей

   блок, вісь якого закріплена і під час піднімання вантажів не піднімається й не опускається. 

блок, що піднімається й опускається разом з вантажем

тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої осі

простий механізм, що має форму колеса із жолобом по ободу, через який перекинуто мотузку

  відношення корисної роботи до повної роботи

Запитання 5

Що таке важіль?

варіанти відповідей

 блок, що піднімається й опускається разом з вантажем

тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої осі

жорсткий стержень

простий механізм, що має форму колеса із жолобом по ободу, через який перекинуто мотузку

Запитання 6

"Золоте правило в механіки"

варіанти відповідей

блок, що піднімається й опускається разом з вантажем

 

блок, вісь якого закріплена і під час піднімання вантажів не піднімається й не опускається.

відношення корисної роботи до повної роботи

жоден із простих механізмів не дає виграшу в роботі

будь-яка плоска поверхня, нахилена під деяким кутом до горизонту

Запитання 7

Чи дає рухомий блок виграш у силі? Якщо дає, то який?

варіанти відповідей

  У 3 рази

У 2 рази

 У 4 рази

  Не дає виграшу в силі

Запитання 8

Ліве плече важеля має довжину 50 см, а праве плече - 2 м. На ліве плече важеля діє сила 44 Н. Обчисліть силу, що діє на праве плече, якщо важіль перебуває у рівновазі.

варіанти відповідей

1 Н

  11 Н

 

44 Н

 

 176 Н

Запитання 9

Встановити відповідність:

1. Момент сили

2. ККД

3. Механічна робота

4. Потенціальна енергія


А. А = F ⋅ l

Б. Е = m ⋅ g ⋅h

В. М = F ⋅ d

Г. η = Акорисна / Аповна

варіанти відповідей

1-В, 2- Г, 3-А, 4-Б

  1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г

 1-А, 2-Г, 3-В, 4-Б

 

 1 -А, 2-Б, 3-Г, 4-В

Запитання 10

Хто з вчених встановив правило важеля?

варіанти відповідей

Арістотель 

 Полікрат

 Піфагор

  

Архімед

Запитання 11

За якою формулою обчислюють коефіцієнт корисної дії механізму?


 

варіанти відповідей

η=Акор ⋅ Апов

  η=Акор + Апов

 

η=Акор : Апов

 

 η=Акор - Апов

Запитання 12

Момент сили, яка діє на важіль, становить 2 Н ⋅ м. Яким є значення цієї сили, якщо її плече дорівнює 10 см ?

варіанти відповідей

0,05 Н
0,2 Н 

20 Н

5 Н

Запитання 13

Чи дає нерухомий блок виграш у силі? Якщо дає, то який?

варіанти відповідей

У 2 рази 

У 3 рази

У 4 рази

Не дає виграшу в силі

Запитання 14

Одиницею моменту сили в системі СІ є:

варіанти відповідей

Н/кг

Н⋅м 

Н /м

Н⋅кг

Запитання 15

Щоб підняти вантаж за допомогою механізму, ККД якого становить 75 %, людина виконала роботу 50 кДж. Визначте корисну роботу. 

варіанти відповідей

37500 Дж

  

37,5 Дж

 3750 Дж

Запитання 16

Який простий механізм дає виграш в роботі?

варіанти відповідей

 важіль

 

 рухомий блок

 нерухомий блок

 

 похила площина

жоден не дає

всі дають виграш в роботі

Запитання 17

Визначте потужність підіймального механізму, якщо він підняв вантаж масою 160 кг на висоту 10 м за 8с.

варіанти відповідей

0,2 кВт

2 кВт

20 кВт

500 Вт

Запитання 18

За якою формулою розраховується механічна робота?

варіанти відповідей

 А= mg

F= mg

A=F*l

N=A/t

Запитання 19

Якщо напрямок сили протилежний напрямку руху тіла, то ....

варіанти відповідей

робота цієї сили є додатною

робота цієї сили є від'ємною

робота цієї сили дорівнює нулеві

тіло розвиває додатну потужність

тіло розвиває від'ємну потужність

потужність дорівнює нулеві

Запитання 20

Фізична величина, що характеризує швидкість виконання роботи

варіанти відповідей

сила

енергія

потужність

робота

момент сили

Запитання 21

Повна механічна енергія тіла - це...

варіанти відповідей

кінетична енергія

потенціальна енергія

сума потенціальної та кінетичної енергії

здатність виконати роботу

швидкість виконання роботи

Запитання 22

Вкажіть приклади простих механізмів

варіанти відповідей

блок

важіль

гвинт

похила площина

терези

динамометр

штангенциркуль

Запитання 23

За допомогою похилої площини з коефіцієнтом корисної дії 60 % піднімаютбь вантаж масою 0,5 т, приклавши силу 1,5 кН. Яка висота похилої площини, якщо її висота дожина 10 м?

варіанти відповідей

1,5 м

1,6 м

1,8 м

2,5 м

3,2 м

Запитання 24

На яку висоту підніметься куля, якій під час пострілу вертикально вгору надали швидкості 200 м/с? Опір повітря не враховувати.

варіанти відповідей

2000 м

200 м

1200 м

1500 м

1800м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест